homepage
23 Maart 2014            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (31)

De verschijning van een nieuwe hoefbladachtige.

Op dit moment staan de plantensoorten groot- en klein hoefblad volop te bloeien. Zo'n drie weken eerder dan normaal het geval is door het zachte weer. Op steeds meer plaatsen (vooral in tuinen) zie ik ook een andere hoefbladsoort verschijnen n.l. Japans hoefblad(Petasites japonicus). De soort is afkomstig uit Japan en wordt in Nederland aangeplant in parkachtige bossen. Japans hoefblad is meegenomen uit Japan in de eerste helft van de negentiende eeuw. De plant wordt gerekend tot de stinsenplanten.
Het is een nauwe verwant van het bekende Groot hoefblad (P. hybridus). Bij beide soorten verschijnen de bloeiwijzen vˇˇrdat de bladeren zich ontwikkelen. Evenwel zijn de bloeistengels niet roze zoals bij het Groot hoefblad, maar bleekgroen. De schubbladen onder en in de bloeiwijzen zijn opvallend groot en eveneens bleekgroen. De bloemen zijn vuilwit.Groot hoefblad in bloei langs de boezemkolk van de
Steinse Boezem in de polder Stein Zuid in Haastrecht. 
Foto: 18 maart 2014.Japans hoefblad in bloei op 19 maart 2014 
op landgoed Linschoten


Klein hoefblad in bloei.

 

Voorjaar op plas Broekvelden in Reeuwijk. 
Geoorde futen en krooneenden zijn weer aanwezig.

De laatste jaren worden in het Reeuwijkse Plassengebied in het voorjaar behoorlijke aantallen geoorde futen waargenomen. Ze verblijven voornamelijk op plas Broekvelden. Zo ook op 21 maart 2014. Verspreid over de plas werden door P. Steenbergen 10 stuks geteld, diverse exemplaren al mooi in zomerkleed. Een exemplaar was nog niet helemaal in zomerkleed zoals op de foto is te zien. Broeden doen geoorde futen tot op heden niet (of slechts incidenteel) in het Reeuwijkse Plassengebied. Wel verblijven er tussen de 10-20 exemplaren enkele weken in april tot uiterlijk half mei. Op weg naar hun broedgebieden en tijdelijk doen ze de surfplas aan (op andere plassen zie je maar zelden) om op kracht te komen alvorens ze weer verder trekken.


Geoorde futen volledig in zomerkleed op plas Broekvelden.
   
  
Geoorde fuut nog niet helemaal in zomerkleed op plas Broekvelden. Op 21 maart 2014 waren er
10 exemplaren aanwezig op de surfplas (mededeling P. Steenbergen).


Krooneenden ontbreken in de wintermaanden op de Reeuwijkse Plassen. Ze keren weer terug begin maart en ook dit voorjaar 
(begin maart 2014 ) was dit weer het geval. Een groep van zo'n 14 krooneendwoerden (waarvan een deel op de foto) probeerden  een 
3-tal wijfjes te versieren.

 

Een bijzondere groeiplaats: Witte kluifzwam in Gouds plantsoen

Een flinke groep witte kluifzwammen in de Goudse wijk Goverwelle op 3 november 2013.

Witte kluifzwammen in de stad Gouda. Je kunt het je nauwelijks voorstellen. Maar toch ontdekte ik begin november 2013 vlak bij mijn woonhuis in de Goudse stadswijk Goverwelle een forse groeiplaats ervan. Kluifzwammen of kluifjeszwammen komen voor in Noord-Europa en Europa. De meest bekende soorten zijn de witte kluifzwam(Helvella crispa) en de grijze kluifzwam(Helvella lacunosa). Beide soorten staan overigens in Nederland op de rode lijst.  Door de geplooide/gegroefde steel en hoed zien deze zwammen er uit als hondenkluifjes.
Jammer genoeg had iemand er plezier in om de paddenstoelen te vernielen. De hele groeiplaats bestaande uit zo'n 40 exemplaren werd uiteengeschopt. 

 

Voorjaar 2014. De overheersende geur van drijfmest en het effect van mestinjectie.
   
Het land injecteren met drijfmest. De meeuwen vinden het geweldig want door het injecteren van drijfmest 
krijgen de regenwormen en de andere bodemfauna het flink benauwd door de ondergrondse shot aan ammoniak.
Ze willen maar een ding en dat is zo snel mogelijk ontsnappen aan die gevaarlijke  stoffen. Maar als ze 
bovengronds proberen te ontsnappen wacht ze een ander probleem. Vogels (vooral meeuwen)  die ze 
opwachten op ze op te vreten.  

Ik woon aan de rand van een Groene Hart polder. De laatste paar weken wordt ik bijna elke ochtend wakker met de geur van mest in mijn neus. Slapen met een open raam betekent dat je de geuren van buiten direct binnen krijgt. Een buurman die zijn dieselauto start waarvan je de (vervelende) geuren direct ruikt, maar ook dus de boer in de omgeving die zijn landerijen aan het injecteren is met drijfmest. De boer die druk bezig is om met de sleepvoet zijn landerijen te bemesten. Al direct komen er vele honderden meeuwen op af. Waarom dan wel? De drijfmest die in de bodem wordt gespoten bevat ammoniak en daar houden bodemdieren als regenwormen, aaltjes en ander niet klein grut niet van. Ze krijgen het benauwd en proberen te ontsnappen. Dit doen ze  door naar de oppervlakte dus bovengronds te kruipen. Daar doen de honderden aanwezige meeuwen zich te goed aan het koningsmaal wat ze wordt geboden.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen