24 Oktober 2011            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (2)

    Konijnen in het (natte) Groene Hart

  
 Konijnen verwacht je in de duinen of in ieder geval op wat drogere plaatsen waar ze hun holen kunnen graven zonder dat die onder water komen te staan. De laatste maanden zie ik vlak bij het restaurant in het Reeuwijkse Hout regelmatig een paar konijnen. Ze zijn niet erg schuw. Ik vermoed dat het om uitgezette exemplaren gaat. Zo af en toe tref ik op diverse plekken konijnen aan welke zijn uitgezet door jagers. Ook langs de spoorlijn Utrecht-Den Haag-Rotterdam ter hoogte van de polder Stein zaten in de tijd dat je nog zonder problemen langs het spoor kon lopen flinke aantallen konijnen. Misschien zitten ze er nog wel. 

 Grauwe gans welke is aangeschoten en door de jagers niet meer teruggevonden. Dood in het water en al aan de nek aangevreten.


Ganzenjacht op en rond de Reeuwijkse Plassen

Sinds kort is het toegestaan om de (zomer)ganzensoorten grauwe gans en brandgans te bejagen. Ook in de Reeuwijkse reservaatgebieden mogen zomerganzen bejaagd worden. Van een jager die ik tegen kwam in het veld hoorde ik dat er rond Reeuwijk inmiddels al ruim vijfhonderd (nog niet geslachtsrijpe dus niet broedende) brandganzen zijn geschoten. 

Wat mij plezierde is dat er inmiddels een afzetmarkt voor de geschoten ganzen is gevonden. Er worden 'Groene Hart ganzenhammen' van gemaakt. Maar omdat de markt is "overvoerd"met geschoten zomerganzen stagneert die handel momenteel. 

De zomerganzenjacht wordt binnenkort stopgezet omdat de echte winterganzen weer in de Groene Hart polders teruggekeerd  zijn uit de in Noord-Europa gelegen broedgebieden.

Een grote groep (zomer)brandganzen.De jacht is geopend op grauwe (zomer)ganzen. In paniek vliegen de grauwe ganzen op en trachten de 
staalhagelkorrels voor te blijven.


Vliegende grauwe ganzen

 


             
Nog een plaatje van de afgelopen zomer. De gerestaureerde watermolen langs de Vlist in de Hooge Boezem nabij het dorp Haastrecht. Met kanovaarders op het veenriviertje De Vlist. Het riviertje loopt mooi kronkelend vanaf Schoonhoven naar Haastrecht in een bijzonder fraai landschap.

 Foto van een groepje krakeenden gemaakt eind Juli 2011 in het Goudse Hout. De kuikens konden inmiddels al vliegen maar vertoonden in mijn richting geen enkele schuwheid. Krakeenden worden in het Reeuwijkse Groene Hart (en heel Nederland) steeds algemener. Hier en daar zijn ze zelfs bijna algemener als de wilde eend.

 

Laat broedsel van turkse tortel

Het nest zat op een betrekkelijk kale wiebelige tak.

Een van de oudervogels met een al groot maar nog pluizig jong.

De twee jonge turkse tortels op het nest.

Vandaag 23 oktober 2011 werd ik gebeld door een vriend. Er zit een turkse tortel met een nest in de goudiep (Ulmus hollandica) voor in mijn tuin vertelde hij mij. Zou jij wat foto's willen komen maken want er zitten inmiddels twee behoorlijke grote jongen op het nest? Dus er naar toe. Met een ladder op het dak geklommen en vanuit een nogal instabiele wankele positie kon een aantal foto's worden gemaakt.

Van turkse tortels ( en houtduiven) is bekend dat ze bijna het hele jaar door gaan met broeden. Heb wel een houtduivennest met jong aangetroffen in een besneeuwd vorstlandschap half februari.

 

Nieuw fietspad in de lopikerwaard tussen de Hoenkoopse Buurtweg en Oost Vlisterdijk.

Bebording met informatie over het inmiddels aangelegde fietspad.


Het fietspad is nog niet officieel geopende maar vandaag 23 oktober 2011 (een stralend zonnige dag) 
werd er al druk gebruik van gemaakt door wandelaars en fietsers.


Vanuit het verleden  is er veel gesteggel over geweest tussen de Overheid en burgers. Over het wel of niet aanleggen van een fietspad als verbinding tussen de Hoenkoopse Buurtweg en de Oost Vlister Dijk. Dwars door de polder. Voor- en tegenstanders buitelden over elkaar heen. Nadat de plannen een aantal jaren in een bureaula waren verdwenen is het er nu toch van gekomen. Het nieuwbakken fietspad is nog niet officieel opgeleverd maar veel mensen konden hun nieuwsgierigheid niet bedwingen en hebben de boel al verkend. Het fietspad betekent een welkome uitbreiding van het netwerk aan fiets- en wandelpaden in dit deel van het Groene Hart.

Zijn er dan helemaal geen opmerkingen of misschien een punt van kritiek over het nut en de noodzaak waarom het fietspad is aangelegd. Jazeker. Ik durf bij deze te bekennen dat ook ik een fel tegenstander was van de aanleg van dit fietspad. Waarom dan wel? Het fietspad is precies aangelegd op een van de meest ongeschonden en ruimtelijk unieke open delen van het Groene Hart op de grens van Zuid-Holland-Utrecht. De openheid van dit landschap wordt door de aanleg opgesplitst hetgeen het risico van versnippering tot gevolg heeft. Het fietspad ligt aantrekkelijk en zal zeker door veel recreanten gebruikt gaan worden. Dat legt wel een extra druk op de rust in het poldergebied. De kans bestaat dat de toenemende recreatiedruk ten koste zal gaan van de bestaande biodiversiteit waaronder (belangrijk ecologisch onderdeel) de weidevogelstand.

 

Siciliaanse gondel met gondelier duikt op in het Groene Hart.

"Siciliaans Hollandse" gondel met  gondelier varend op de Hollandse Yssel nabij Hekendorp. 
Foto: 23 oktober 2011

Op een van mijn fietstochtjes door het Groene Hart stond ik plotsklaps oog in oog met een gondel bedient door de  (Hollandse) gondelier Theo Kleyn. Theo ken ik nog uit de "roemruchte"Radiusperiode toen er nog in Gouda eredivisie volleybal werd gespeeld maar ik had hem al jaren niet meer gezien. "Een beetje doorvaren wil je nog op tijd thuis zijn in Sicilië Theo" waren mijn eerste begroetingswoorden.

Wat serieuzer: Theo geweldig om zelf een gondel te bouwen en er als een volleerd gondelier mee te kunnen varen.

Nog wat extra bijzonderheden over de gondel: 
Venetiaanse gondels zijn altijd zwart geschilderd. De achtergrond hiervan is een zware pestepidemie die de stad in 1562 trof. De dode lichamen werden per gondel vervoerd. De destijds kleurrijke gondels zijn toen bij wijze van eerbetoon zwart geschilderd. Daarna werd dit zelfs bij wet bepaald. Een andere verklaring voor de uniforme kleur van gondels is het decreet dat de doge in 1652 instelde in het kader van de sociale gelijkheid. In de loop der tijd waren families hun privégondel meer en meer gaan decoreren. Door te verplichten dat iedere gondel zwart zou zijn, wilde de doge de schijn van sociale gelijkheid wekken. Dat de kleur zwart werd gekozen, ligt voor de hand vanwege het teer dat voor de boten werd gebruikt.

 Twee zwarte ruiters in zomerkleed met een kemphaanman in overgangskleed. Afgelopen zomer gefotografeerd in de Groene Jonker bij Nieuwkoop op 1 juli 2011

Pim, mijn vogelmaatje in gecamoufleerde kleding ergens in het zompige moeras.

 

Bijzonder natuurverschijnsel
     
Kwam deze bijzondere algengroei tegen in een afgesloten plasje in de Groene Jonker begin Juli 2011.
Met name het groeipatroon vond ik interessant genoeg om er een paar foto's van te maken.

 

Baltsende koekoeken
  
Zo'n beetje het hele voorjaar zat er een paartje koekoeken te "koekoeken" in een loofhoutbosje aan de westkant van 
de Reeuwijkse Hout. Ik heb er een paar uur op de loer gelegen om leuke foto's te kunnen maken maar ze bleven steeds 
op grote afstand dus het gaat om flink gekropte foto's. 
Links een vliegend exemplaar en rechts het paar druk baltsend. Normaal gesproken komen man en vrouw koekoek alleen 
maar bij elkaar voor het baltsen en paring. 

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen