23 mei 2012            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (11)

Broedseizoen weidevogels voorjaar 2012

Het is 20 mei 2012. Tot nu toe zijn nog maar weinig graslandpercelen gemaaid. Verheugende aantallen alarmerende weidevogels waaronder grutto's in verschillende polders. Maar ook polders die ondanks dat er nog niet gemaaid is inmiddels vrijwel gruttoloos zijn. Vandaag 21 mei 2012 zijn behoorlijk wat boeren gaan maaien. De vooruitzichten met het weer zijn goed. Op agrarisch grasland gaat het er dus om spannen. Ik verwacht dat er deze week veel gemaaid zal worden. 

Dus de plasdras in de polder Stein goed in de gaten houden om te zien of er eind mei/begin juni al grutto's komen overnachten. En zich verzamelende groepen grutto's in polders observeren op de aanwezigheid van vliegvlugge jongen. Ik hoop dat we nu eindelijk eens een voorjaar gaan krijgen met goede broedsuccessen van grutto's en andere weidevogels zowel op agrarisch grasland als in reservaten.


Wakende grutto op hek. De kuikens in de buurt. Foto 13 mei 2012 polder Lang Roggebroek Reeuwijk.

 

Futenbalts en de pinguindans
    
Het blijft een prachtgezicht. Baltsende futen en futen die de pinguindans uitvoeren. De pink vindt het ook wel bijzonder zo'n vogel
in de sloot en is blijkbaar zo verbaasd dat zij met het herkauwen-vreten van gras is gestopt.
Foto's van de balstende futen gemaakt op 20 mei 2012 in het Reeuwijkse Plassengebied. Die van de pink en fuut is gemaakt in de
polder Vlist Oostzijde.


De pinguindans van futen.

 

Koeien in bloemrijke weilanden
   
Zwart-bonte koeien in geelgekleurde graslanden vol met kruipende boterbloemen. Polder Oukoop Noord Reeuwijk.

Een allegaartje. Zwartbont en roodbont in een wei vol paardenbloemen.

Een wei vol kruipende boterbloemen en een koe. Op de achtergrond de waterwipmolen in de polder Oukoop in Reeuwijk.

 

Geelwangschildpad.
  
Volwassen geelwangschildpad op 21 mei 2012 langs de Goejanverwelledijk nabij Hekendorp.
 
Deze roodwangschild lag op 8 mei 2012 te zonnen op een stuk hout in een slootje langs de Wethouder Venteweg in Gouda.
Wat U op zijn kop ziet is een bloemblaadje. Vlak ik de buurt op een ander stuk hout lag ook een ringslang te zonnen!

Op en rond de Reeuwijkse Plassen verblijft al jaren een klein aantal exoten, roodwangschildpadden. Een inmiddels bij velen bekend exemplaar is een volwassen exemplaar wat regelmatig zonnend is te zien langs de Lecksdijk in Reeuwijk. Deze roodwangschildpad verblijft hier al ruim vijf jaar en overwintert er ook.
Vandaag zag ik bij toeval in de berm van de Goejanverwelledijk bij Hekendorp een volwassen schildpad. Was bezig een landschapsfoto te maken toen ik in het gras iets zag bewegen. Het bleek tot mijn verbazing een schildpad te zijn en wel een volwassen geelwangschildpad. Toen ik met de compact-camera een close up foto maakte voelde de schildpad zich bedreigd en maakte een soort van blazend geluid. Dus heb ik mij na het maken van een paar foto's snel uit de voeten gemaakt. Hoe de schildpad daar terecht is gekomen? Misschien wel uit de auto gezet, wie weet.

 

Een wel heel vreemde eend; kruisingsvorm?
  
Deze "unica" eend kwam ik op 8 mei 2012 tegen in de polder Bloemendaal bij Waddinxveen.

Wat ik aan 'eend' in een poldersloot zag rond zwemmen is voor mij een groot raadsel. Ook de prachtige vogelboeken in mijn bieb van Peter Scott (Waterfowl of the world) met zijn vele fraaie afbeeldingen verschafte mij niet het antwoord. Misschien is er onder U iemand die mij kan vertellen over wat voor eendensoort dan wel kruisingsvorm het hier kan gaan.
Om het U gemakkelijk te maken: Klik op het onderstaande icoontje om mij een mail te sturen.

 

Jonge waterhoentjes

Broedende waterhoen langs de Ree in Reeuwijk. Het nest zat vlak langs de openbare weg. De waterhoentjes trokken zich niets 
aan van het langskomende verkeer, fietsers en wandelaars. Omdat ik er vrijwel dagelijks langskwam kon ik het broedproces mooi volgen.


Twee waterhoenkuikens kijken vanuit het warme onderkomen van moeder voor het eerst de grote wereld in.


Oudervogel en kind kijken elkaar aan.


De eerste verkenning met pa en moe waterhoen. De jongen zijn hongerig en worden nog gevoerd door de ouders.

 

Haas en broedende brandganzen

Op afstand zag ik een haas komen aanrennen. Dus stokstijf blijven staan met de telelens in de aanslag.
Op de achtergrond bekijkt een paartje brandganzen het allemaal kritisch. Ze waren het niet eens met mijn aanwezigheid 
en van de haas. Al gauw bleek het waarom.
   
In de oever langs een slootkant lag het nest van het brandganzenpaar. Het vele dons aan de randen verraadt dat de
eieren snel uit zullen komen.

Brandgans draait alarmerend rondjes boven mij toen ik in de buurt van het nest kwam.

Heb de afgelopen week (midden mei) al tientallen brandganzen met kuikens zien rondzwemmen in het Reeuwijkse Plassengebied. 
Tot enkele jaren geleden concentreerden brandganzen zich als broedvogel vooral in de polders Sluipwijk/Oukoop Noord en Oukoop in Reeuwijk. Inmiddels broeden ze ook massaal op de eilandjes van de verschillende Reeuwijkse plassen.

 

Onbekend fenomeen: slijmzwammen rond Reeuwijk
Al een paar keer ben ik op mijn zwerftochten een zwam-schimmel-paddenstoelachtig iets tegen gekomen waarvan ik niet precies wist wat het was. Dat heksenboter (Fuligo septica) (onderste foto) tot de familie van de slijmzwammen behoort was mij inmiddels bekend. Recent kreeg ik de mededeling dat er aan de Oukoopse Dijk iets paddenstoelachtig zou groeien, wat toch geen paddenstoel zou zijn. Er op af gegaan en een paar foto's gemaakt. Het leek mij schimmelachtig maar kon na veel speurwerk in mijn boekenkast toch niet vinden wat het zou kunnen zijn. Dus de foto doorgestuurd naar Naturalis in Leiden. Hans Adema kwam met de oplossing. Het blijkt eveneens een slijmzwam te zijn met de naam groot kalkschuim(Mucilago crustacea).
 
Groot kalkschuim groeiend op grasstengels. Oukoopse Dijk in Reeuwijk. Grootte 23 x 18 cm.


Heksenboter groeiend op houtsnippers. Kooidijk in Reeuwijk. Grootte 20 x 9 cm.

Slijmzwammen zijn eencellig. Zo ook dus heksenboter en groot kalkschuim. Heksenboter (alle slijmzwammen trouwens) voedt zich met micro-organismen. Heksenboter komt algemeen voor op dood hout. Slijmzwammen komen veel voor, maar zijn meestal tamelijk onopvallend. Slechts een beperkt aantal soorten heeft een Nederlandse naam en laten dat nu toevallig ook groot kalkschuim en heksenboter zijn.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen