22 september 2013            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (28)

Libellenfotografie.

De laatste jaren flink wat aandacht besteed aan het determineren van libellen en ook geprobeerd ze te fotograferen. Ik ben er inmiddels achter. Dit lukt het best met mijn 300 mm telelens. De minimum afstand waarop ik kan fotograferen met deze telelens bedraagt 1,5 meter en dat is precies genoeg afstand waarop veel libellen zijn te benaderen en mooi te fotograferen. Onderstaand verschillende foto's die op die manier zijn gemaakt.

  
Het vrouwtje van de gewone oeverlibel zittend op de bladeren van moerasplanten.


Paardenbijter. Gefotografeerd  in de polder Oukoop zittend op een moerasplant nabij een sloot begroeid met krabbenscheer. 
Foto: 5 september 2013

Steeds meer krabbenscheer in sommige poldersloten en sloten in het Reeuwijks Plassengebied.
De zeldzame groene glazenmaker lijkt er van te profiteren.

Poldersloot in de polder Sluipwijk op 30 juli 2012. Krabbenscheer heeft zich hier recentelijk massaal gevestigd. Nog maar 5 jaar geleden groeide er in deze sloot geen krabbenscheer. De waterkwaliteit in de polder Sluipwijk is redelijk en in combinatie met een dikke modderlaag vormt de sloot blijkbaar een geschikt biotoop voor krabbenscheer.


Polders waar krabbenscheer de laatste jaren fors is uitgebreid zijn Sluipwijk en lokaal in Reeuwijk zuidelijk van de A-12. 


Brede sloot in Reeuwijk in de polder Oukoop tussen de Oukoopse Dijk en de Waterwipmolen. Bovenstaande foto is gemaakt 
op 2 september 2008.Toen groeide daar nog geen krabbenscheer. Inmiddels is een flink deel van deze sloot begroeid met 
krabbenscheer. Deze sloot is al jaren niet meer uitgebaggerd dus de groeiomstandigheden voor krabbenscheer zijn geoptimaliseerd. 
Hier werden op 24 augustus 2012 twee patrouillerende mannetjes groene glazenmaker waargenomen waarvan een werd 
gefotografeerd toen er even werd uitgerust in de vegetatie langs een oever.

25 augustus 2012. Vergelijk de foto met die van hierboven. Nu staat er wel veel krabbenscheer terwijl het ontbrak 
op 2 september 2008.


Mannetje groene glazenmaker op 24 augustus 2012 gefotografeerd bij een krabbenscheersloot in de polder Oukoop.

Een rondje Reeuwijk op 24 augustus 2012 (Freek en Henk van der Weyden van de KNNV Gouda) leverde op drie verschillende plaatsen in totaal 5 vliegende mannelijke groene glazenmakers op en een vrouwelijk exemplaar. Op 2 september 2013 op een mooie zonnige dag zag ik in de sloot vanaf de Oukoopsedijk richting watermolen Prinsendijk maar liefst zeven mannelijke groene glazenmakers boven de krabbenscheer vliegen en een vrouwelijk exemplaar. Verder boven deze sloot ook vijf mannelijke paardenbijters en verschillende heidelibellen. Geconcludeerd kan worden dat de groene glazenmaker (voor zijn levenswijze specifiek gebonden aan krabbenscheer) profiteert van het oprukken van krabbenscheer. Het gaat (nog) wel om kleine aantallen. De veel algemenere grote keizerlibel en paardenbijter verblijven ook in het krabbenscheer(milieu) en het blijft een kwestie van goed opletten omdat de uiterlijke verschillen van groene glazenmaker met de twee andere genoemde soorten erg klein zijn.

Overigens: krabbenscheer is een belangrijke soort in het laagveensysteem vanwege o.a. de symbiose met groene glazenmaker en zwarte stern. Ik verwacht dat de waterplant zal toe kunnen toenemen bij het weer op orde brengen van de waterkwaliteit en bij het massaal uitbaggeren van sloten tot op de bestaande veenlaag. Er worden door het Waterschap miljoenen gespendeerd om de waterkwaliteit te verbeteren in en rond de Reeuwijkse Plassen. Het accent ligt daarbij momenteel op het maken van natuurvriendelijke oevers. Aanvullend een goed plan maar een veel directer resultaat valt te behalen in het baggeren van sloten. En met baggeren bedoel ik het voor 95% verwijderen van de baggerlaag tot op de pure veenlaag aan toe. Vermits er dan niet te veel rivierwater wordt ingelaten zal de waterkwaliteit flink verbeteren met name door het zelfreinigend vermogen omdat de biomassa aan water in polders met ca. 50% zal toenemen door het verdiepen van sloten. Beter water betekent ook meer waterplanten van de goede soort dus geen gedoornd hoornblad, smalle waterpest en draadwier. Ook de visstand zal er van profiteren. Het snoek-zeelt type zal zich weer herstellen waardoor sportvissers (en misschien ook wel broodvissers) als vanouds weer de polder in kunnen trekken om hun ding te doen.

 

Amerikaanse rivierkreeft moeder met jongen op het droge.

Amerikaanse rivierkreeft zittend op het midden van de Winterdijk in de polder Bloemendaal bij Waddinxveen.

Het is nog net geen plaag. Enorme grote aantallen Amerikaanse rivierkreeften bevolken inmiddels diverse Groene Hart polders rond Gouda en Reeuwijk. Een van de polders waar de soort echt massaal voorkomt is de polder Bloemendaal bij Waddinxveen. (Brood)visser Hans van der Laan vangt in zijn fuiken dagelijks honderden exemplaren en biedt ze aan als een culinaire heerlijkheid uit het Groene Hart en als Groene Hart produkt.

   
De Amerikaanse rivierkreeft wordt inmiddels gepresenteerd  als Groene Hart produkt

Ik kwam op een fietstochtje een exemplaar tegen zittend op de Winterdijk. Het is bekend dat de (exoot) Amerikaanse rivierkreeft regelmatig het water verlaat om lopend over het land zich naar andere wateren te begeven. Dit grote exemplaar bleek een vrouwtje te zijn met aan de achterkant van haar lichaam een enorme tros kleintjes meedragend. Mijn benadering was voor haar aanleiding om zich dreigend op te stellen en haar scharen dreigend heen en weer te klappen. Wat bleek de aanleiding te zijn voor haar agressieve gedrag? Aan de onderkant van haar lichaam krioelde het van de jonge kreeftjes Dat bleken allemaal pas geboren Amerikaanse rivierkreeftjes te zijn die de moeder wilde beschermen.


De tros kleine Amerikaanse rivierkreeftjes wat beter in beeld gebracht.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen