22 maart 2012            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (10)

16 maart 2012    Nestzoekende nijlganzen.

Een paartje nijlganzen op 16 maart 2012 op zoek naar een geschikte broedplaats. Een rij knotwilgen wordt ge´nspecteerd 
of er niet een goede holte in zit want holten in bomen zijn hun favoriete broedplaatsen. Nijlganzen broeden soms heel
vroeg in het voorjaar/winter. Al begin februari zag ik nijlganzen met kuikens.


Een gat in een knotwilg wordt bekeken op de geschiktheid ervan. Het valt niet mee om er vliegend in te komen.


Gelukt. Nu moet de partner ook nog even komen kijken over een eventuele geschiktheid.


Twee nijlganzen op zo'n kleine ruimte is eigenlijk teveel van het goede. Maar  het lukte. Uiteindelijk werd de plek
toch afgekeurd.

De eerste nijlganzen in het wild verschenen omstreeks 1960.  Inmiddels zijn nijlganzen in Nederland gewone verschijningen geworden. Ontsnapte vogels uit waterwildcollecties wisten zich hier prima te handhaven. De nijlgans is nu niet meer weg te slaan uit Nederlandse natuur- en weidegebieden.  Nijlganzen komen oorspronkelijk uit Egypte (langs de Nijl), en Afrika ten zuiden van de Sahara. De aantallen zijn de laatste 50 jaar enorm toegenomen, ook in het polderlandschap van het Groene Hart en in het de Reeuwijkse plassengebied. Inmiddels zijn de aantallen door het bejagen fors gereduceerd. Een paar jaar geleden nog zag ik groepen van >200 exemplaren rond Reeuwijk maar dat nu niet meer zo. Nijlganzen mogen het hele jaar bejaagd worden op grond van artikel 67 en 68 van de Flora- en Faunawet en artikel 4 van het daaraan gekoppelde besluit beheer en schadebestrijding dieren, voor zover Gedeputeerde Staten van de onderhavige Provincie daartoe een zogeheten ôaanwijzingö heeft afgegeven. 

 

Eerste futen broeden al weer.
 
Er wordt nog volop gebaltst door futen maar de eerste futen zitten al te broeden.

Het mooiste moment bij de balts van futen is de zgn. pingu´ndans. Dit baltsgedrag van futen is nogal uniek: de twee vogels zwemmen met gestrekte hals naar elkaar toe en rijzen met de borsten tegen elkaar op uit het water. Zo lijken ze wel wat op pingu´ns, die een dansje doen. Beide futen schudden tijdens de dans met de kop en bieden elkaar plantenmateriaal aan.     


De pingu´ndans van futen

Een mooie fotoserie van futen uit de broedperiode in het Reeuwijkse Plassengebied is eerder gemaakt.
Om er meer over te lezen:
klik hier


Het vrouwtje is klaar om te gaan paren


Futenparing op 20 maart 2012 in de polder Bloemendaal bij Waddinxveen.

 

Smienten binnenkort vertrokken naar hun broedgebieden in Noord-Europa.

Een groepje smienten grasvretend in het reservaat Stein in Reeuwijk langs de Twaalfmorgen. Tot wel 7500 smienten verblijven 
in de winter in dit reservaat. Op de voorgrond een enorme molshoop van ca. 40 cm hoog. In de wandelgangen wordt gezegd dat in 
zo'n grote hoop de jongen worden geboren. Maar die worden pas in mei-juni geboren dus dat verhaal kan niet kloppen.

De smient is broedvogel in Noord-Europa en SiberiŰ. Een enkel paartje  broedt soms in Nederland. Na de broedtijd trekken smienten in grote aantallen zuidwaarts. Zo'n half miljoen exemplaren strijkt neer in Nederland om er de winter door te brengen. Grote aantallen verblijven dan in polders, op plassen en in poldersloten. De smient is de op ÚÚn na talrijkste eend in Nederland en is gek op het eiwitrijke gras wat op het boerenland groeit.

  
Een overvliegende buizerd zorgt voor paniek onder de smienten. Ze vliegen op en vluchten naar een aangrenzende sloot.

Smientenpaar. Links de woerd en rechts het vrouwtje.

 

Ransuilen weer terug naar de broedplaatsen.

Ransuil op een roestplaats op 18 maart 2012.

Buiten de broedtijd en zeker in de winter brengen veel ransuilen de dag door op gezamenlijke roestplaatsen. Het voorjaar begint te naderen. De roestplaats van ransuilen, waar al een paar jaar tot 30 stuks uilen bij elkaar plegen te overwinteren, was op een exemplaar na leeg. Goed verscholen tussen de klimop zittend viel de ransuil amper op.

 

Het aantal grauwe ganzen in het Groene Hart wordt fors teruggebracht.
    
Broedende grauwe gans op 18 maart 2012.

Op veel plekken op en rond de Reeuwijkse Plassen zitten al weer grote aantallen grauwe ganzen te broeden. Om die aantallen terug te dringen (beleid Provincie Zuid-Holland) worden de eieren van broedende ganzen geschud of verwijderd. Ook deze grauwe gans had niet het geluk jongen te krijgen want de eieren van dit nest zijn geschud door leden van de Wildbeheereenheid Reeuwijk. Vanaf 1 april mogen ook weer grauwe ganzen geschoten worden. Ook de eieren in de nesten van broedende brandganzen zullen via zoekacties worden geschud. Maar dat duurt nog even want brandganzen broeden later dan grauwe ganzen.


Groepje brandganzen

 

20 maart 2012  Probleem voor de knotwilgbroedende scholeksters.

Scholekster met flink wat modder aan de snavel van het in de bodem peuren naar voedsel.

Het scholeksterpaar wat al een paar jaar op geknotte wilgen in de Goudse Hout heeft gebroed is ook weer terug in het broedgebied. Ben benieuwd wat ze gaan doen want de wilgen die vorig jaar nog waren geknot zijn nu weer begroeid met een flinke pruik aan  takken. Daardoor zijn ze nu ongeschikt als broedplaats. Ben benieuwd hoe ze dat nu gaan aanpakken.

Ik hou U op de hoogte.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen