23 Juni 2013            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (25)

Grote zilverreiger in juni nog steeds in de Krimpenerwaard

Grote zilverreiger in de Krimpenerwaard in de polder Kattendijk. Gefotografeerd op 11 juni 2013.

Vrijwel alle adulte grote zilverreigers zijn vertrokken naar hun broedgebieden elders in- of buiten Nederland. Het exemplaar van bovenstaande foto echter niet. De gele snavel gaat normaal gesproken in de broedtijd over naar donker gekleurd maar dit exemplaar had nog steeds een gele snavel. Wellicht een nog niet geslachtsrijpe vogel. De afstand van fotograaf tot aan de grote zilverreiger en knobbelzwaan bedroeg ca. 100 mtr. 

 

Vogels tussen de krabbenscheer
     
Blauwe reigers vissen langs een krabbenscheersloot en een broedende meerkoet. Foto's 11juni 2013.

In sloten met krabbenscheervegetaties krioelt het van het biologische leven. Vissen, van klein tot groot,  vinden er een goede schuilplek onder de kaarten (= Reeuwijkse bijnaam). Ook de insectenwereld is er zeer gevarieerd. Het wemelt er in het vrij heldere water van het kleine grut. De bladtoppen van krabbenscheer worden graag gevreten door meerkoeten. Soms is een groot deel van de bovenste delen van de krabbenscheer planten ingekort.


Knobbelzwaan met kuikens tussen de krabbenscheer. Foto: 11 juni 2013.

 

Sfeerfoto's uit het Groene Hart.
Onderstaande foto is gemaakt om het Groene Hart landschap in zijn volle glorie uit te beelden. Ver op de achtergrond boerderijen, koeien in de wei op pas gemaaide graslanden. Een breed water, in dit geval de Enkele Wiericke met op de voorgrond de oever van de Prinsendijk met rietkraag en echte koekoeksbloemen. Verschillende kenmerken komen samen in dit beeld n.l. landschap, gebruik van het landschap, natuur en cultuurhistorie.


De enkele Wiericke met op de achtergrond koeien in de wei in de polder Langeweide in Reeuwijk. Foto: 9 juni 2013.


Koeien in de wei. In een landschap met een lint van gele lissen langs een sloot. Polder Stein Noord. Foto: 13 juni 2013.

 

Verendrogende aalscholver

Een wel opmerkelijk tamme aalscholver zat met wapperende vleugels de veren op te drogen na een vispartij in een sloot.
Deze foto is gemaakt met een digitale kleinbeeldcamera.Aalscholver laat de vleugels opdrogen door de zon door ze gespreid te houden. Foto: 6 juni 2013.
Deze foto is genomen met telelens 300 mm.

 

RuziŽnde tafeleend en wilde eend

Een tafeleend vrouwtje met twee (halfverscholen) kuikens zat te rusten aan een oever. Er kwam een
vrouwtje wilde eend langs zwemmen met kuikens maar die kwam naar het idee van de tafeleend te dicht bij.
Vervolgens ontstond er een fikse ruzie tussen de twee wel heel erg zorgzame moeders. Foto's: 17 juni 2013


De tafeleend gaat in de aanval.Het gaat er fors aan toe tussen de twee kempeenden.


De tafeleend lijkt de overhand te hebben.


Wie zit waar eigenlijk?


Maar de wilde eend 'bijt' ook van zich af.

 


De strijd is voorbij. Het water golft nog flink na. De wilde eend is nog een beetje beduusd van al die herrie. 
De schade is beperkt gebleven tot een
staartveertje wat los is geraakt. De kuikens zijn echter nog niet van de schrik
bekomen en zijn in geen velden of wegen te bekennen. Maar ze verschenen al weer snel.


Nog even de veren fatsoeneren door goed met de vleugels te klappen.

 


De kuikens keren weer terug naar moeder tafeleend. 


De rust is weer teruggekeerd.

 

Zonnende ringslang.

Zonnende ringslang op fietspad. Foto: 22 april 2013

Het is al een paar keer gebeurd dat ik een zonnende ringslang tegenkwam op geasfalteerde autowegen en fietspaden. Op wegen waar auto's rijden worden daardoor nogal wat ringslangen doodgereden. Een paar keer per jaar kom ik wel een platgereden exemplaar tegen. Dit exemplaar lag te zonnen op het fietspad tussen Reeuwijk-Driebruggen in de polder Oukoop. Ook in die polder (en langs de Enkele Wiericke) komen flinke aantallen ringslangen voor. Het gaat met de soort goed in en rond het Reeuwijkse Plassengebied. Om te voorkomen dat de ringslang aangereden zou worden heb ik het exemplaar toch maar naast het fietspad gezet.

 

Voorjaar 2013:  ruim 500 broedparen brandganzen op en rond de Reeuwijkse plassen.
Het aantal broedende brandganzen is de laatste jaren in Nederland en nabij de Reeuwijkse Plassen enorm toegenomen. De soort broedt in en rond de Reeuwijkse Plassen sinds het begin van de 90er jaren. Bejagen en het prikken van de eieren hebben inmiddels wel geleid tot een afname van deze zomergans maar er zijn er nog steeds erg veel. Belangrijke broedgebieden in/rond Reeuwijk in 2013 zijn de polders Stein (250 paar), Oukoop (40 paar), Oukoop Noord, Sluipwijk (40 paar), recreatiegebied Goudse Hout (32 paar) en plas Ravensberg en aangrenzende graslanden aan de westkant (90 paar). Dit voorjaar zijn de eieren van meer dan de helft van al die broedparen geprikt bedoeld om het aantal brandganzen verder terug te brengen. 


Brandgans broedend op het nest in het reservaat  polder Stein Noord. Foto: 4 juni 2013.Nest met eieren van de brandgans. Foto: 4 juni 2013Alarmerende brandganzen proberen met luid geroep de indringer te verjagen. Foto: 4 juni 2013


Een klein deel van de nog niet geslachtsrijpe brandganzen die ook in de polder Stein Noord verblijven. 
Zij broeden dus nog niet. Grof geschat gaat het om 300-400 vogels. Foto 4 juni 2013


Brandganzen met kuikens in de polder Oukoop. Ook in deze polder broedt een fors aantal brandganzen.
Foto: 9 juni 2013

 

Moeder knobbelzwaan met kuikens.

Knobbelzwaan met kuikens
. Foto: 15 juni 2013.

Een winderige dag met windkracht 5 vanuit het westen was het vandaag 15 juni 2013. Goed te zien aan de golfjes op het water. Toch was het geen probleem voor de zwanenkuikens om voedsel te vinden. Regelmatig gingen de kopjes onder water om weer met een sliert draadwier in de snavel boven water te komen. 

 

Fotogeniek object.
 

Eendenkorf met uitgelopen wilgenloten. Op de linkerfoto met de weerschijn van een geknotte wilg. Foto's:  7 juni 2013.

Mijn oog viel erop toen ik er langs fietste. Ik zag de weerspiegeling van een ouderwetse eendenkorf in het water tezamen met de uitgelopen wilgenloten van de verse wilgenstokken die men had geplaatst om de eendenkorf op zijn plaats te houden. Een kunstzinnig object vond ik het en zeker toen ik met wat passen en meten de juiste fotografische stand had gevonden. Zo simpel kunnen landschapsbeelden zijn, maar je moet het natuurlijk wel zien. Eerlijk gezegd vind ik het een van de betere foto's van de laatste tijd. Wel een voordeel van deze foto is, je hoeft er weinig moeite voor te doen in tegenstelling tot al die foto's van vogels.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen