homepage
21 mei 2016            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (46)

Gewone veldsla (Valerianella locusta, synoniem: Valerianella olitoria)

Het is een onopvallend plantje. De gewone veldsla. Uit de familie van de kamperfoelie-achtigen. Een eenjarige plant die met name in april-mei op een paar plekjes in het Reeuwijkse valt te bewonderen. Groeiend in vochtige bermen die wat later gemaaid worden zodat de soort na de bloei zijn zaden kan verspreiden waardoor de plantensoort ook het volgende jaar weer aanwezig zal zijn. Dit voorjaar kwam ik hem weer tegen in bermen langs de Twaalfmorgen, De Oukoopse Dijk en de Oude weg. Maar naar ik aanneem zal deze soort nog wel op wat meer plekken aanwezig zijn. Veldsla wordt trouwens ook wel wel als groente gekweekt.


Close up van gewone veldsla. Foto: 30 april 2016 aan de Oudeweg in Reeuwijk


Een overzicht van een grote groeiplaats van gewone veldsla langs de Oudeweg in Reeuwijk. Foto: 30 april 2016

 

Kokmeeuwen zoeken het hogerop

Het Reeuwijkse Plassengebied is een belangrijk broedgebied voor kokmeeuwen. Jaarlijks nestelen er zo'n 1250-2000 broedparen waartussen een enkel paartje zwartkopmeeuw. De meeste broedparen van de kokmeeuwen zijn te vinden op de plas Ravensberg waar ze op eilandjes broeden. Een paar exemplaren broeden al een paar jaar op de noordelijker gelegen Sloeneplas. Ze hebben er voor gekozen om te gaan nestelen op een paar de afgelopen winter geknotte wilgen.Kokmeeuw op het nest in de pruik van de afgelopen winter geknotte wilg.

Het paartje kokmeeuwen bij het nest. 


Het broedende kokmeeuw exemplaar op het nest en de partner op de uitkijk.


Een houtduif die op de pruik van een knotwilg naast de nestelende kokmeeuwen landde werd niet als 
een bedreiging gezien. De kokmeeuw ging gewoon verder met het poetsen van de veren.

 

Meerkoet nestelt tussen de dotterbloemen

De laatste jaren begint de dotterbloem zich weer een klein beetje te herstellen in verschillende poldergebieden in het Groene Hart. Het meest zichtbaar in gebieden die als reservaat worden beheerd. Het extensieve slootkantbeheer met de maaikorf begint zijn vruchten af te werpen. Planten worden alleen afgemaaid waardoor het wortelgestel niet wordt verwijderd. Ook worden de oevers langzaam maar zeker wat laaggelegen en daardoor vochtiger wat kansen biedt voor moerasplanten als de dotterbloem. De rijpe zaden van dotters zijn luchtgevuld en blijven na het vallen drijven. Door de invloed van wind en waterstroming komen zij op laaggelegen delen van oevers terecht waar ze vervolgens kunnen kiemen.

Een paartje meerkoeten had een nest gebouwd tegel een bloeiende dotterpol aan. Een paartje knobbelzwanen broedde ook in de buurt. De gent patrouilleerde regelmatig langs het nest van de meerkoet. Meerkoeten zijn in de broedtijd vrij agressief tegenover soortgenoten en andere vogelsoorten. Maar de knobbelzwaan was toch een maatje te groot. Als de gent langs zwom drukt de broedende meerkoet zich om toch maar niet op te vallen.


 
Meerkoet loopt behoedzaam naar het nest.Meerkoet broedend op het nest half verscholen onder een pol dotterbloemen.In de buurt van het meerkoetennest broedde een knobbelzwaan. De gent patrouilleerde regelmatig in de
sloot. Bij het voorbij zwemmen drukte de broedende meerkoet zich om maar niet op te vallen.
Verstandig want mannetjes knobbelzwanen kunnen heel agressief zijn als hun iets niet bevalt in het
broedterritorium.


Paartje knobbelzwanen. De gent rechts verzamelt nestmateriaal. Het nestelende vrouwtje blaast
naar de fotograaf als waarschuwing van kom niet dichterbij.

 

Nestmateriaal slepende futen.

In de vorige nieuwsbrief over futen in het Reeuwijkse Plassengebied schreef ik dat er dit voorjaar veel minder sprake was van de prachtige pinquindans van futen. Misschien veroorzaakt door het koude weer dit voorjaar. In ieder geval was het zo dat het baltsgedrag van futen dit voorjaar veel minder opvallend was. Ook waren er tot half april vrijwel geen kuikens. Maar een rondje eind april/begin mei gericht op het voorkomen van broedende futen gaf gelukkig een ander beeld. Diverse nesten werden geteld waarvan een 3-tal op de Sloeneplas. Een futenpaar was nog druk bezig met de nestbouw. Het paar sleepte het een en ander aan zoals takjes, bladen van gele plomp en witte waterlelie en tussendoor werd zo af en toe op het pas gemaakte nest een paring uitgevoerd.

   
Fuut sleept nestmateriaal aan, een takje. Foto: 30 april 2016.

Fuut sleept nestmateriaal aan, een blad van de gele plomp. Foto: 30 april 2016.Fuut sleept nestmateriaal aan, een blad van de witte waterlelie. Foto: 30 april 2016.Fuut onderzoekt of het pas gebouwde nest lekker zit. Foto: 30 april 2016.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen