21 November 2011            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (5)

Groene hart producten? Groene Hart bewoners laten hun fruit hangen en fruitbomen verwaarlozen
  

Het is half november en opvallend veel (hoogstam)fruitbomen in het Groene Hart dragen nog steeds veel appels en peren. De pluktijd is echter al achter de rug en veel appels en peren zijn inmiddels van de bomen gevallen en liggen op de grond of ze hangen aan de takken te verrotten zoals op de foto's is te zien. Blijkbaar neemt men geen moeite meer om het fruit te plukken maar gaat men naar de supermarkt om jonagolds of elstars te kopen.
Wat verder ook opvalt is dat veel hoogstamfruitbomen de laatste jaren geen wintersnoei meer hebben ondergaan. Wintersnoei is noodzakelijk om de boom vitaal te houden waardoor er betere groeikansen zijn en er een goede appel- en perenoogst zal zijn.
Door het achterstallige onderhoud staan veel hoogstamfruitbomen er slecht voor en een groot aantal dreigt op termijn het loodje te leggen. Dat is jammer. Temeer omdat Landschapsbeheer Zuid-Holland er veel energie insteekt om de hoogstamfruitboom te behouden en weer terug te brengen in (voormalige) boomgaarden van boerderijen in het Groene Hart.


De kauwen weten wel raad met die sappige peren.

Kramsvogels zijn gek op appels en peren. Meestal verschijnen ze pas als het wintert met veel sneeuw 
maar door het vele fruit wat aan de bomen hangt komen ze er nu al op af. 

 

Hazenjacht.
      
Haas op de vlucht. Foto: 2 november 2011.

Van 15 oktober t/m 31 december is de jacht op hazen geopend. Jagers die weidelijk jagen gaan in die periode een of twee keer op jacht. Dat wordt gedaan via een drijfjacht. De drijvers sporen hazen op door percelen uit te lopen en de hazen op te jagen. Een paar jagers zitten dan verscholen achter hekken en proberen de op hun toe rennende hazen te schieten. Weidelijke jagers zijn het gehele seizoen in het veld en controleren of er een goede hazenstand aanwezig is. Bij het ontbreken ervan b.v. door grote uitval als gevolg van leverbot dan wordt het jagen beperkt of het blijft zelfs achterwege.

 

Hooiberg vol met hooi.
       

Ik heb er al eerder over geschreven. Over hooibergen die nog in gebruik zijn. Er zijn nog maar een paar 
functionerende hooibergen in de omgeving van Gouda - Reeuwijk. De meesten zijn inmiddels omgebouwd tot 
bedrijfsruimten. Foto's: 12 november 2011.
Een wat uitgebreider verhaal over hooibergen kunt U vinden door te klikken op hier

 

Grote zilverreigers tellen op de Vinkeveense Plassen

Grote zilvers tegen de schemering in de bomen. Verschillende komen aanvliegen.

Kreeg een uitnodiging van een goede kennis om eens naar grote zilverreigers te komen kijken op de Vinkeveense Plassen. Daar bevindt zich een slaapplaats op een eiland in het plassengebied. Je moet er dus met een bootje naar toe. De reigers zouden zo omstreeks 17.00 uur terugkeren uit de omringende Groene Hart polders om te komen slapen in het moerasbos. Deze avond waren ze echter wat later. Het eerste exemplaar kwam hoog aanvliegen om 17.10 uur en liet zich in een duikelende vlucht als het ware naar beneden vallen. Ik wilde foto's maken van de reigers in de bomen maar de lichthoeveelheid was te gering. Met 1600 ISO, een sluitertijd van bijna een seconde en een schommelend bootje is het onmogelijk om scherpe foto's te krijgen. Toch heb ik nog wel een aantal foto's gemaakt met de 300 mm telelens om de sfeer te proeven. Om 17.30 uur schatten wij dat er ongeveer 45 exemplaren op de slaapplaats aanwezig waren. Ook de volgende avonden waren het steeds ongeveer 45 exemplaren die kwamen slapen. 


Een paar grote zilverreigers klaar voor de nacht om hoog en droog zonder het risico van 
predators te gaan slapen

 

Trotse Groene Hart bewoners.
      
Dat Groene Hart bewoners trots zijn op huis en haard laten deze foto's nog eens zien. Ze zijn niet alleen trots 
maar willen het ook graag laten zien.

Aan en langs de muur van deze (voormalige) boerderij hangt en staat een stukje verleden.

 

Boenhokken in het Groene Hart
        
Vroeger had iedere boerderij een zgn. boenhok. Een gebouwtje naast de boerderij grenzend aan een sloot. Hier werden melkemmers, melkbussen, het (koperen) huisraad geboend en gepoetst waarbij men water uit de aangrenzende sloot gebruikte. Dat was toen nog kraakhelder en zuiver. 
Meer lezen over boenhokken kunt U door te klikken op hier

Voormalig boenhok met gesloten deurtjes en een schoorsteenpijp ten teken dat er een fornuis heeft 
gestaan (of er nog staat) om water te verwarmen.

 

Als de blaadjes vallen.
   
Meerkoet en waterhoentjes op een gazon met veel bladval.

De koude nachten van de laatste weken hebben gezorgd voor veel bladval. Overal zie je mensen bladeren aanharken of met de bladblazer aan de gang zijn. Het in de tuin laten liggen van blad op plaatsen waar je er geen last van hebt is aan te raden. Wormen en insecten kunnen dan hun werk doen door de bladen te verteren waardoor weer goede humus ontstaat.


Bomen getooid in herfstkleuren

 

Watermolens in het Groene Hart en de Hooge Boezem bij Haastrecht
       
De gerestaureerde watermolen in de Hooge Boezem bij Haastrecht staat er weer fier bij. Afgelopen week waren de wieken in zeil gezet en draaide de wieken weer net zo als in 1874 toen de watermolen is gebouwd.


   
De in de afgelopen winter geplagde percelen in de Hooge Boezem beginnen al weer behoorlijk vol te 
lopen met vegetatie. Meer lezen over dit gebied wat in eigendom en beheer is bij de 
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
klik hier

  

Watermolens langs de Vlist bij Bonrepas noordelijk van Schoonhoven

 

Leilinden weer gesnoeid
    

Vroeger stonden voor de meeste boerderijen leilinden. In een enkel geval waren dat beuken of kastanjebomen. Lindebomen werden elk najaar van het eenjarige lot ontdaan. Foto: 12 november 2011. 
In het voorjaar en zomer liet men het snel groeiende eenjarige hout staan want dat gaf schaduw tegen de zon en hield het voorhuis koel. In het najaar werd het jonge lot weer gesnoeid waardoor de zon weer wat warmte af kon geven aan het huis. Zoals op de foto is te zien zijn er nog diverse bewoners van boerderijen in het Groene Hart die leilinden koesteren en het gebruik zoals beschreven nog toepassen.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen