homepage
20 juni 2016            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (47)

Meestal presenteer ik U foto's die ruim zijn voorzien van teksten om U van flink wat informatie te voorzien over de inhoud en achtergrond van het beeldmateriaal. Deze keer heb ik er voor gekozen om de foto's een overheersende aandacht te geven. Toch denk ik dat onderstaande teksten bij de foto's U ook al een redelijk beeld geven over het reilen en zeilen in de natuur.

Het Groene Hart op zijn mooist: de voormalige boezem in de polder Stein Zuid nabij Haastrecht.


Overzicht van de voormalige boezem in de polder Stein Zuid bij Haastrecht. De oever van de sloot volledig begroeid met
gele lis. Links een perceel voormalig grasland wat zo'n tien geleden geplagd is met de bedoeling om er schraalland 
van te maken. Het is anders gelopen. Het is nu opgaand moerasbos.


Zeldzaam. Een plant die een beetje op een pinksterbloem lijkt. Maar het gaat hier om waterviolier,
een plant die in het water groeit in water van een goede waterkwaliteit met een beetje kwel. 
Komt in de voormalige boezem in de polder Stein voor. Wel onder de voorwaarde dat de waterkwaliteit 
ook goed blijft.


Koeien in de wei met op de voorgrond gele lissen langs de slootkant. Foto 24 mei 2016 polder Stein Zuid Haastrecht.


Een van de vijf  broedende kieviten  op het nest op een pas ingezaaide maisakker in de uiterwaard van de polder Stein Zuid.
De eerste maisplantjes laten zich op de foto al voorzichtig zien in het pas gefraisde en ingezaaide perceel. Foto 26 mei 2016. 
Kieviten zijn volhouders die ook na het mislukken van vroege broedsels gewoon opnieuw beginnen. Op dit perceel heb 
ik de ontwikkelingen zeer exact bijgehouden zonder in te grijpen. Eerst werden de nesten verstoord door ploegen, 
daarna door fraisen, maar inmiddels zie ik aan het alarmgedrag dat er kuikens zijn. Die scharrelen rond 
tussen de maisplanten die inmiddels al zo'n 30 cm hoog zijn.  

 

Hommelbezoek op de plant beemdkroon


Twee hommels bezoeken de bloem van de plant beemdkroon. Foto: 19 juni 2016.
Foto gemaakt in de Goudse heemtuin in de Goudse Hout. Ik ben geen echte insectendeskundige
en om welke soorten het hier gaat is mij onbekend.
Als U het weet, stuur me een reactie.

 

Succesvol bermbeheer door de Gemeente Gouda

Overzicht van het uitstekende botanische beheer wat de Gemeente Gouda voert met als mooi succes een 
forse uitbreiding van het aantal breedbladige orchissen. Deze berm is een aantal jaren geleden 
ingezaaid met zaden uit de wilde natuur. Eerst lieten zich maar een paar orchidŽen zien, maar zoals U 
op de foto kunt zien is er een forse uitbreiding. Er wordt zeer laat gemaaid (eind Juli) zodat de rijpe zaden 
kunnen vallen hetgeen een belangrijke oorzaak is van de uitbreiding. Foto: 19 juni 2016.

 

Kleine invasie van een trekvlindersoort


De distelvlinder (Vanessa cardui) is een dagvlinder die in Nederland en BelgiŽ vooral bekend staat als trekvlinder 
die in sterk wisselende aantallen passeert. De distelvlinder op de foto stroopt bloemen af op zoek naar nectar. 
In totaal telde ik op een paar bloeiende (tuin)planten een 15-tal stuks. Foto: 5 juni 2016. Opmerkelijk was dat ik de 
dagen erna nog amper een distelvlinder waarnam. Blijkbaar was er op 5 juni 2016 een fors 
aantal in Nederland aangekomen wellicht onder invloed van een gunstige windstroming.


Vliegende vroege glazenmaker. Slechts een van de ongeveer 50 foto's die ik maakte
van deze libellensoort was kwalitatief acceptabel. Deze dus.

 

Jong grut

Het voorjaar is natuurlijk het ideale moment om jonge vogels te zien. Een kleine impressie van wat ik de laatste weken tegen kwam en kon fotograferen.

   
Jong kievitje op zoek naar voedsel in een modderpoeltje. Een alerte oudervogel in de buurt om 
de boel in de gaten te houden. Foto: 5 juni 2016.


Deze jonge kievit is al een stuk groter dan het jong van de vorige foto. De oudervogels alarmeerden 
druk boven mij en daardoor wist ik dat er kuikens in de buurt moesten waren. Met als
resultaat dit exemplaar dat zich op indicatie van de oudervogels drukte om maar niet op te vallen.


Vrouwtje kuifeend met kuikens van nog maar een paar dagen oud.
Polder Stein Noord in Reeuwijk. Foto: 19 juni 2016.


Grote canadaganzen met kuikens in de polder Keulevaart bij Haastrecht. Ook in de Hooge Boezem bij Haastrecht 
hebben diverse paren met succes gebroed. Deze ganzensoort valt onder de categorie exoten en is vrijelijk 
bejaagbaar op basis van landelijke vrijstelling. Foto: 5 juni 2016.


Half juni 2016. Een 3-tal jonge nog maar net vliegvlugge grutto's voedselzoekend langs een slootkant 
groot gebracht door een gruttopaar. Jammer genoeg zijn zulke successen  uitzonderingen. Ondanks de positieve inzet van 
Agrarische Natuurverenigingen en collectieven worden er nog steeds te weinig kuikens vliegvlug om de 
gruttopopulatie duurzaam in stand te houden. Wel constateer ik dat men zijn stinkende best doet, maar of dat voldoende 
is zal zich de komende jaren moeten bewijzen.


Jonge bergeendjes zwemmen naar mij toe. Ik lag plat op mijn buik in een zeer drassige oever met 
de camera in aanslag te wachten op het goede moment voor een foto.


Een waterhoen en een pas geboren kuiken kijken elkaar aan. Het jong heeft honger en hoopt
 dat er wat voedsel wordt aangevoerd.


Visdiefjes broedend op een veenbonk ergens in het Reeuwijkse Plassengebied


Zingende rietgorsman in het Reeuwijkse Plassengebied. Jammer genoeg staat ook deze moerasvogel
onder druk in Reeuwijk. T.o.v. de jaren 70 is de stand gehalveerd.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen