homepage
28 Juli
2015            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (44)

Determinatieverschillen van een paar libelachtigen

Het is maar een van de weinige sloten in het recreatiegebied de Goudse Hout die nu nog redelijk vol staat met krabbenscheer. Op 7 juli 2015 zag ik boven de sloot verschillende grote libellen heen en weer vliegen. Patrouillerende en eileggende exemplaren. Ook de vroege glazenmaker vloog er rond zag ik via mijn verrekijker. Die zijn wat gemakkelijker te onderscheiden maar pas op, want de bruine glazenmaker lijkt er ook op. De aanwezige grote groen-blauwachtige libellen deden me in eerste instantie sterk denken aan de zeldzame groene glazenmaker. Temeer omdat ze vlogen boven een sloot met veel krabbenscheer waar deze soort sterk aan is verbonden en er zijn eieren bij voorkeur afzet. De geweldige pas aangeschafte SONY DSC-HX60V digitale camera met 30x optische zoom bood mij uitkomst. Een 2-tal groene glazenmakerachtige libellen vlogen heen en weer boven een klein stukje sloot. Een van de twee streek regelmatig neer om eieren af te zetten. Het lukte me uiteindelijk een paar flink (ingezoomde) fatsoenlijke  foto's te maken. Thuis gekomen de foto's direct van het fototoestel overgezet naar de computer en wat bleek op het scherm. Helaas geen groene glazenmakers, het ging toch om de grote keizerlibel.


Vrouwtje van de grote keizerlibel zet eieren af in het water tussen planten. Een belangrijk verschil met de 
groene glazenmaker zit hem in de kleur van het achterlijf. Dat is bij een vrouwtje groene glazenmaker meer geelachtig.

    
Dit is een man groene glazenmaker. Gefotografeerd op 24 augustus 2012 in de polder Oukoop
in de brede maalsloot westelijk van de Oukoopse watermolen die toen nog vol stond met 
vol met krabbenscheer.

Het blijft een moeilijke zaak om erg op elkaar lijkende libelachtigen als grote keizerlibel, groene- en blauwe glazenmaker te determineren en zeker als ze vliegen. De beste manier blijft toch om een zittend of eileggend exemplaar fotografisch vast te leggen dan wel ze goed zittend te kunnen observeren om verkeerde determinaties te voorkomen. Ook voor de vroege- en bruine glazenmaker geldt dit.
Bruine glazenmaker


Vroege glazenmaker

 

Juli-augustus. Naar leuke plantjes zoeken.

In de maanden Juli en augustus is het op gebied van de vogels een beetje komkommertijd. De meeste broedvogels zijn klaar en het grote trekgebeuren van vogels begint pas weer zo'n beetje vanaf half augustus. Dus mooi de tijd om me weer eens te verdiepen in de plantenwereld. Hiervoor een aantal gebieden bezocht die botanisch wat te bieden hebben en dat zijn vooral natuurgebieden waar het beheer speciaal is afgestemd op de vegetatiekwaliteiten.

    
Groeiplaats van wilde agrimonie (Agrimonia eupatoria) op het dijktalud van de Prinsendijk langs de Enkele Wiericke. 
Het is een van de weinige natuurlijke groeiplaatsen die ik ken in de directe omgeving van het Reeuwijkse Plassengebied.
Foto: 23 juni 2015.


Blauwe knoop (Succisa pratensis) is een plantensoort uit de kaardebolfamilie. Staat op de Nederlandse Lijst 
van Rode plantensoorten als sterk afnemend. De plant groeit op onbemeste schrale en vochtige gronden
veelal in reservaten. Foto: 7 juli 2015.


Een koolwitje zittend op de bloem van de blauwe knoop. Foto: 7 juli 2015.


Een andere zeldzame plantensoort die in blauwgrasland groeit is de Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe).
Ook deze soort staat op de Rode Lijst. 

     
Om de vroegere onbemeste vochtige grasland weer terug te krijgen zijn in de polder Oukoop bij Reeuwijk  
oevers van voormalige agrarische graslanden over een breedte van drie meter geplagd en vervolgens ingezaaid 
met zaden uit natuurterreinen. Al na een paar jaar zijn de eerste goede resultaten zichtbaar.
 Links: Breedbladige orchis (Dactylorhiza majalis subsp. majalis).Rechts: Ook de eerste exemplaren 
van moeraskartelblad (Pedicularis palustris) werden aangetroffen.Nog een beeld van een geplagde en met natuurzaden ingezaaide oeverstrook in de polder Oukoop waarin zich 
inmiddels al interessante moerasplantensoorten als breedbladige orchis, veenpluis, moeraskartelblad, haarmos, 
lage zegge, moeraszoutgras en trosdravik hebben gevestigd.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen