1 November 2011            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (3)

    Halsbandparkieten  in het natuur- en recreatiegebied het Reeuwijkse Hout


Halsbandparkiet bij de rijpe zaden van een es.

Tot voor kort kwamen er geen halsbandparkieten (Psittacula krameri) voor in het Reeuwijkse Hout. Maar inmiddels zie of hoor ik er regelmatig enkele exemplaren. Hun geluid is onmiskenbaar. Ze doen zich momenteel tegoed aan rijpe eszaden (zie foto boven) en in het voorjaar plunderde een groepje de bloemen van een van de weinige zoete kersen die in het recreatiegebied zijn aangeplant. Ook zoeken ze naar geschikte nestplaatsen en de eerste confrontatie tussen een grote bonte specht en een halsbandparkiet heb ik al waargenomen. Ook in Zwammerdam bij de Stichting Ipse Bruggen (gehandicaptenzorg Zuid-Holland) heb ik al een paar keer halsbandparkieten gezien. Ze zijn dus aan het opschuiven vanuit het westen in oostelijke richting.

    
Foto links: af toe wegdommelend op een tak
Foto rechts: Een holte in de stam van een es wordt onderzocht of het niet een geschikte broedplaats is.

 

Boombroedende scholeksters in de Goudse Hout
   
Ouderscholekster met bijna volgroeid jong. Het jong heeft een kortere snavel en is nog wat pluizig aan de kop.
Foto: 7 juni 2011.

Een van de twee paren scholeksters (Haematopus Ostralegus) die dit voorjaar in de Goudse Hout op de (geknotte) pruiken van knotwilgen heeft gebroed scharrelde op 16 juni 2011 nog steeds met (inmiddels) vliegvlug jong rond in de omgeving van de broedplaats. Beide paren hebben jongen groot gebracht: een scholeksterpaar had op 7 juni 2011 nog maar een jong over van de drie. Het jong begon er al een beetje als een echte scholekster uit te zien. 

Wat opviel is dat beide scholeksterparen de kuikens hebben groot gebracht in een gebied wat niet groter is dan ongeveer 250 x 250 mtr. De twee families meden elkaar volkomen. Het gebiedje waar beide paren verbleven biedt blijkbaar voldoende voedsel. Ben benieuwd of een dan wel de beide paren het volgende jaar weer aanwezig zullen zijn en opnieuw een knotwilg uitkiezen als broedplek.

 Bieslook(Allium schoenoprasum) in bloei.De plant is verwant aan bolgewassen als ui, prei en knoflook. In de volksgeneeskunde wordt het kruid traditioneel gebruikt vanwege zijn vermeende bevorderende werking op eetlust en spijsvertering evenals vanwege zijn vermeende vochtafdrijvende werking. Van de bieslook gebruikt men bij voedselbereiding vooral de jonge dunne stengels.

Boekweit (Fagopyrum esculentum) in bloei. Boekweit werd gedurende enkele eeuwen in Europa op vrij grote schaal verbouwd, maar wordt thans nauwelijks nog geteeld wegens de bewerkelijkheid en kwetsbaarheid van de cultuur en wegens de geringe opbrengst per oppervlakte-eenheid. Boekweit was een uitkomst voor "arme boeren" die geen mogelijkheden hadden om te investeren. Zij konden door boekweit te verbouwen boer zijn zonder vee of kapitaal. Het was makkelijk te verbouwen, maar boekweit was zeer gevoelig voor weersinvloeden waardoor oogsten toch vaak tegenvielen en de armoede groot bleef.

Bloemenpracht in de Goudse heemtuin

Nog een paar foto's van planten die ik het afgelopen voorjaar in de heemtuin in het Goudse Hout heb gemaakt. Ik kan U een bezoek aan de heemtuin met zijn mooi aangelegde en goed onderhouden (veelsoortige) bloementuin absoluut aanbevelen.


Rabarber in zaadEen groepje incarnaatklaver (trifolium incarnatum) in bloei. De bloei is opvallend bloedrood van kleur in grote (tot 4 cm) 
kegelvormige trosjes. Aantrekkelijk voor insecten en ook geschikt als bemestingsplant.Phacelia (Phacelia tanacetifolia) in bloei. Het is een eenjarige plant die veel door honingbijen en hommels wordt bezocht. 
De plant komt oorspronkelijk uit Amerika.  Phacelia komt in Nederland op sommige plaatsen verwilderd voor.

 

Enorme bouwlust in Groene Hart polders zorgt voor 
steeds verdere inkrimping van het natuurlijke landschap.

   Een grote loopstal voor koeien is in aanbouw in de polder Klein Keulevaart. Waar U tegen aan kijkt is de mestput voor de opvang van mest. Foto: 21 oktober 2011.

Wat wordt er op dit ogenblik allemaal niet in het Groene Hart gebouwd viel mij op tijdens een fietstochtje van Haastrecht naar Oudewater over de Provinciale weg Oost. In de polders Klein Keulevaart en Hoenkoop zuidelijk van die Provinciale weg Oost zijn dat onder meer drie landhuizen als onderdeel van het zgn. landgoed wonen, een 2-tal grote loopstallen voor koeien, en een nieuwe schapenstal. Wat mij daar vooral bij opvalt is het grote aantal meters wat men de polder ingaat voor de bouw. De direct achter de boerderijen gelegen huiskavels welke tot aan de Tiendweg lopen nemen door die nieuwe bebouwing behoorlijk in oppervlakte af.

Een interessant begrip: huiskavels en veldkavels
Deze uitdrukking werd en wordt in de agrarische wereld  vooral gebruikt ter aanduiding waar de percelen zijn gelegen. Vooral vroeger werd dit begrip door de boeren gehanteerd omdat er een duidelijk verschil bestond tussen het beheer van de twee kavelsoorten. Huiskavels werden b.v. jaarlijks bemest met stalmest en waren in gebruik als standweide terwijl de meeste veldkavels nauwelijks bemest werden (omdat men onvoldoende stalmest had)  en gebruikt werden als permanent hooiland.
De huiskavels liggen van oudsher direct achter de boerderij en afhankelijk van het verkavelingpatroon grenzen ze meestal tegen een brede dwarssloot, kade of tiendweg. Daarachter ver weg van de boerderij begonnen de veldkavels. Die waren meestal een stuk langer dan de huiskavels hoewel dat niet altijd opgaat. Voor de periode van het uitvoeren van ruilverkavelingen was dit het vaste patroon en vrijwel overal herkenbaar in het veld.  Bij de uitvoering van ruilverkavelingen werd veel grond geruild en nieuwe boerderijen gebouwd. Daardoor vervaagde het begrip huis- en veldkavels en dit werd nog eens versterkt omdat de vroegere beheerverschillen ook werden losgelaten.


Polder Boven Haastrecht (Klein Keulevaart) oostelijk van Haastrecht. De bouw van drie
landhuizen gaat hier binnenkort van start.


Nieuwe schapenstal in aanbouw in Klein Keulevaart. De stal wordt op een paar honderd meter achter de bestaande boerderij gebouwd. Naar ik heb vernomen van omwonenden heeft dit te maken met het risico van dierziekten. De stal komt nu precies in een mooi stuk open landschap te staan precies in de omgeving waar nog het afgelopen voorjaar verschillende weidevogels broedden.

Nieuwe stal bestaande uit drie zeer forse staldelen is in aanbouw genomen in de polder Hoenkoop. 
Foto: 21 oktober 2011

 

Natuur in de stad. Het Vondelpark in Amsterdam.

Sinds kort woont mijn zoon Marco in Amsterdam. Als ik een dagje naar hem toe ga combineer ik mijn verblijf in Amsterdam altijd met een bezoekje aan het Vondelpark. Even het hectische van de drukte van de stad loslaten. Het Vondelpark is het bekendste en drukst bezochte park van Amsterdam. Naast de Amsterdammers vinden ook veel toeristen hun weg naar dit park. Jaarlijks zijn er gemiddeld zo'n 10 miljoen bezoeken. In de zomermaanden worden theatervoorstellingen en concerten gehouden in het openluchttheater. Het Vondelpark is een oase van rust als je de gekte van de stad die steeds vlak bij is vergeet. Het park is mooi aangelegd, met waterpartijen en oud bos. Mens en dier leven hier vreedzaam naast elkaar.

        
Foto links: Toegangshek Vondelpark
Foto rechts: Spreeuw doet zich tegoed aan de vleesresten van een kippenbotje.      

Blauwe reigers houden de zaak goed in de gaten want zo af en toe valt er weer wat te kanen dank zij die al lunchende mensen.

Muziektent met op de voorgrond rechts een zwarte kraai

De zwarte kraaien vertonen in het Vondelpark geen enkele angst voor de mens. Dit exemplaar zat op twee 
meter afstand van mij.

De duiven van de Dam vertonen zich ook regelmatig in het Vondelpark.

 

Pleisterende kieviten in de polder Stein in Reeuwijk

Ook dit najaar verblijven weer grote aantallen kieviten in het reservaat polder Stein Noord langs de Twaalfmorgen in de Reeuwijk. Vandaag 30 oktober 2011 telde ik 350 exemplaren maar een week eerder ging het om minimaal 2000 stuks. Ook nu viel weer op dat de kieviten zich steeds in een bepaald deel van het reservaat concentreren.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen