18 februari 2013            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (20)
Winterse periode
ligt al weer ver achter ons; nu lenteachtig.

Eind januari 2013: de laatste winterse restanten verdwijnen

Eind januari viel de dooi in ma twee weken vorst. Knobbelzwanen slobberen op een half ontdooid plasje naar voedsel. 
Een hapje gras en weer een slokje water. Het gras heeft weinig te lijden gehad door de sneeuwlaag
die tijdens de vorstperiode de graslanden bedekte. Foto: 27 januari 2013.

 

17 februari 2013. Eerste grutto's aanwezig in de polder Stein in Reeuwijk

Ik hoorde ze al toen ik nog op afstand was. Roepende grutto's op de plasdras in de polder Stein. Op zondag 17 februari 2013 om 9.00 uur in de ochtend. 24 stuks waren aanwezig. Na een tijdje vlogen 18 grutto's weg. Ze stegen op tot grote hoogte en vlogen  noordwaarts. 6 grutto's bleven achter op de plasdras maar waren om 12.30 uur ook verdwenen. Het lijkt erop dat er momenteel een behoorlijke instroom is van grutto's in Nederland. Ook op het Weegje bij Waddinxveen en de Voorofsche polder nabij Boskoop zijn de eerste exemplaren waargenomen. Maar ook o.a. in Noord-Holland (Ouderkerk a/d Amstel, landje van Geijsel) zijn al een paar honderd grutto's geteld.
Maar de echte instroom van grutto's in Nederland was pas op 3 maart 2013. Te zien aan de vele meldingen op www.waarneming.nl Ook werden op die datum op meerdere gebieden forse aantallen gezien.
Gebied datum  tijdstip aantal Waarnemer
Stein plasdras 17-feb-13 9.00 24 FM
Stein plasdras 17-feb-13 12.30 6 FM
Stein plasdras 19-feb-13 9.10 11 FM
Stein plasdras 19-feb-13 12.15 12 FM
Stein plasdras 23-feb-13 18.15 0 FM
Stein plasdras 27-feb-13 18.45 41 FM
Stein plasdras 3-mrt-13 16.20 57 FM
Stein plasdras 3-mrt-13 18.35 100 FM

 

Voorbode van de lente: eerste grutto's en scholeksters terug in Groene Hart.
   
Vandaag 16 februari 2013 zaten alweer de eerste scholeksters op het restantje van een opgespoten eilandje
in de plas Broekvelden.

Jammer genoeg kunnen de scholeksters de eerste paar weken voordat ze naar hun broedgebieden in de Groene Hart polders vertrekken niet meer op de paaltjesrijen zitten want vrijwel alle boven water uitstekende palen op de surfplas zijn in de nazomer van 2012 onder water gedrukt. Over het (zinloos) onder water drukken van de palen heb ik mijn beklag gedaan maar ondanks Provinciale toezeggingen dat men ging uitzoeken waarom het was gebeurd heb ik tot op heden  nog steeds geen enkele reactie gekregen dus ook geen verklaring over het hoe en waarom. Onderstaand een foto uit betere tijden toen de scholeksters nog wel op de paaltjes konden zitten. Ze rustten graag uit op die palen. Een paar honderd scholeksters maakten er o.a. in het voorjaar gebruik van.


Scholeksters slapend op een toen nog bestaande palenrij in maart 2010, op de plek waar eerder eilandjes lagen 
in plas Broekvelden.

 

Meerkoeten

Nogal wat meerkoeten hebben de vorstperiode van Januari niet overleefd. Tal van exemplaren heb ik hier en daar 
dood aangetroffen. Maar de een zijn dood is de ander zijn brood want aaseters konden weer overleven dank zij 
het sterven van diverse dieren. Foto: 27 januari 2013.

Meerkoeten al weer in betere tijden. IJs en sneeuw zijn inmiddels volledig verdwenen, gras is weer beschikbaar.
Foto: 7 februari 2013.


Nog steeds verblijven meerkoeten in groepen bij elkaar. Toch begint er al steeds meer paarvorming plaats te vinden.
Er vinden al heel wat gevechten plaats om de gunst van wijfjes. Foto: 15 februari 2013.

 

Windkracht 7 en gevoelstemperatuur van min 10 graden 

Een 2e koufront liet zich begin februari 2013 gelden. Een weekje met wat sneeuwval en lichte vorst.
Een harde oostenwind met een temperatuur van iets onder nul zorgde voor ijsafzetting
langs de oever van plas Broekvelden. Foto's: 11 februari 2013.

 
Het opspattende water door de harde wind bevroor gelijk en gaf planten een fraai aanzien.

 

Nestelende halsbandparkieten
    
Al een paar jaar huist er een klein aantal halsbandparkieten in/nabij de Reeuwijkse Hout.

Kwam vandaag (15 februari 2013) nabij Reeuwijk een paartje halsbandparkieten tegen dat al aan het zoeken was naar een nestplek. Het was de eerste behaaglijke dag na een korte vorstperiode. Een oud spechtennest was door de halsbandparkieten als broedplaats gekozen. Een exemplaar hield de wacht en hield middels het maken van geluidjes contact met het exemplaar dat in het nest verbleef.


Dit is een man halsbandparkiet. Het verschil tussen man en vrouw is moeilijk te zien. De man heeft een zeer lange smalle staart,
en een wat duidelijkere afscheiding in de nek dan de vrouwtjes.

 

Nog steeds veel krakeenden op de surfplas in Reeuwijk

Krakeenden op het restant van een eilandje. Foto: 15 februari 2013.
    
Krakeenden eten net als smienten graag gras. Een groep van zo'n 500 exemplaren zat noordelijk van de surfplas in in graslanden.
Een klein deel van die groep kon in beeld worden gebracht. Foto: 15 februari 2013.

Twee vorstperioden liggen weer achter ons. Nog steeds verblijven er duizenden krakeenden op de plas en ook vele 
tienduizenden smienten. Plas Broekvelden lag op 15 en 16 februari 2013 tjokvol met eenden. Zo'n beetje de hele plas was bedekt met een deken van eenden. Ze lagen mooi verspreid hetgeen w.s. te maken heeft dat de meeste smienten al gepaard zijn en omdat het vrijwel windstil was. Grof geschat lagen er 15 februari 2013 vroeg in de ochtend zo'n 45.000-55.000 vogels op de plas waarvan het grootste deel uit smienten bestond. In de namiddag was het aantal opgelopen naar >70.000 exemplaren. En ook toen vielen er nog steeds grote groepen smienten in afkomstig uit omringende graslandpolders.


Plas Broekvelden in Reeuwijk 15 februari 2013 tjokvol eenden. 

 

Volledige Reeuwijkse broedpopulatie Indische ganzen op de foto
   
Dit zijn bijna alle Indische ganzen van de broedpopulatie uit Reeuwijk die op 16 februari 2013 op plas Broekvelden zwom. 
Het gaat om 37 van de in totaal ca. 40 exemplaren die het jaarrond in het poldertje achter zwembad De Fuut verblijven.
Een aantal paren broedt daar ook. De meesten op eilandjes in plas Ravensberg.

Groepje Indische ganzen zwemmend op plas Broekvelden.

Op de voorgrond een groepje Indische ganzen. Op de achtergrond de vele duizenden 
smienten en krakeenden op plas Broekvelden.
Meer lezen over de aantalontwikkeling van Indische ganzen in Reeuwijk:
klik hier

 

Kokmeeuwen
   
Kokmeeuwen hebben een zomer- en een winterkleed. 

In de zomer hebben kokmeeuwen een zwarte kop en in het winterkleed een witte kop met aan weerszijden een zwart vlekje. De poten en snavel van 1e jaars exemplaren zijn in het winterkleed minder fel rood dan van adulte vogels. Ook hebben 1e jaars vogels donkere vleugels. Op deze foto gemaakt 15 februari 2013 zijn alle kokmeeuwen op een na nog in winterkleed. Bij een exemplaar begint het zwart aan de kop zich al te ontwikkelen.

 

Wrangwortel in bloei
   
De wrangwortel (helleboris viridis) staat ook al weer mooi te bloeien langs de Steinse dijk tussen Haastrecht en Hekendorp.
Wilt U meer lezen over deze plant die vroeger gebruikt werd om de ziekte wrang (uierontsteking) te bestrijden:
klik hier

 

Roeken
   
Roeken komen in de wintermaanden maar weinig voor in en rond het Reeuwijkse Plassengebied. Ze broeden in kolonies.
In de directe omgeving van Reeuwijk komen wel een paar kolonies voor. Een kolonie is al jarenlang gevestigd langs 
RW A-12 nabij de Meern in populieren. Een andere kolonie komt voor langs de spoorlijn in de polder Ruigeweide nabij Papekop. 
Foto's: 3 februari 2013.


Roeken lijken veel op zwarte kraaien maar hebben een kenmerkende grijze plek aan de snavel.

 

Put van Kruijt in de polder Oukoop in Reeuwijk.

Overzicht van de Put van Kruijt. Foto: 12 februari 2013.

Put van Kruijt. Foto: 10 september 2008.

De Put van Kruijt is een particulier natuurgebied, gelegen in de polder Oukoop in het reservaatgedeelte van het Landinrichtingsplan Driebruggen in de gemeente Reeuwijk/Bodegraven. De Put is een late vervening die is gestopt omdat men bang was voor aantasting van de Prinsendijk langs de Enkele Wiericke. De Put omvat legakkers, damhoeken en petgaten. De Put verkeerde in slechte staat. Hij werd ernstig bedreigd door een slechte waterkwaliteit, kantrot en het vele graafwerk van de muskusrat. Dit had een sterke afkalving van de oevers tot gevolg, waardoor de legakkers in hoog tempo wegspoelden. 

Om het gebied optimaal in te richten is gebruik gemaakt van de subsidieregeling Natuurbeheer 2000. Het bedrijf BIODIVERS (leverancier van natuurzaden van inheemse plantensoorten) verzorgde de aanvraag voor deze subsidie en stelde het vereiste inrichtingsplan op, waarmee de natuurdoelstelling, bloemrijk halfnatuurlijk grasland kon worden behaald. De legakkers dienden hiertoe deels opnieuw te worden ingericht door het afplaggen van de bestaande oevers.

Om de akkers in hun oorspronkelijke vorm te behouden, werden de oevers op duurzame, natuurvriendelijke wijze opnieuw beschoeid. Op de oorspronkelijke oeverlijn werden mannetje aan mannetje palen van onbehandeld inlands vuren geslagen. Deze palenrij werd aan de achterzijde voorzien van doek. De ruimte tussen de palen en de bestaande oever werd opgevuld met takkenbossen en vervolgens met de afgeplagde grond en bagger. In deze bagger is daarna riet aangeplant. Daarna werd door BIODIVERS een passend inheems zaadmengsel ingezaaid.

In 2010 is de vegetatie onderzocht op het voorkomen van plantensoorten. Er werden in dat jaar 104 soorten vastgesteld. Het is de bedoeling om dit in 2013 te gaan herhalen. Ook de grassen en zeggen zullen dan worden meegenomen.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen