17 december 2011            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (7)

De afgelopen paar weken leek het met de weersomstandigheden al een beetje op 'de donkere dagen voor Kerst'. De weergoden waren niet echt gunstig gestemd en ook de natuur (met name de vogels) wilde niet echt meewerken om op een goede manier op de gevoelige plaat gezet te kunnen worden. Dus dan maar wat foto's uit de oude doos om U met de Kerst nog wat te kunnen plezieren.

Dit is de laatste vertelling in het jaar 2011. Ik wil U alvast prettige Feestdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2012 toewensen.

 

17 december 2011          Roodkeelduiker op plas Broekvelden verward in vislijn


Roodkeelduiker. De vislijn zit verward aan de kop van de duikerachtige.

Vandaag 17 december 2011 kreeg ik een telefoontje dat op plas Broekvelden in Reeuwijk een roodkeelduiker aanwezig was en ook fotografeerbaar zou zijn. Dus snel er op af. Bij aankomst bleek de duikerachtige niet al te ver van de oever te zitten zodat er inderdaad foto's van konden worden gemaakt. Wat bleek echter; de vogel zat verward in een visdraad en ook zat er misschien wel een haak vast in zijn bek, maar dat was niet goed zichtbaar.  Al eerder deze week was een roodkeelduiker gemeld maar die zat midden op de surfplas op grote afstand. Dat was ook al vrijwel zeker hetzelfde exemplaar als vandaag. Roodkeelduikers zie je niet veel in het Reeuwijkse Plassengebied. Een eerdere melding van een roodkeelduiker op de surfplas dateert al weer uit de jaren negentig van de vorige eeuw.


Zo te zien mankeerde er niets aan de vleugels van de roodkeelduiker. Het zijn echter slechte vliegers. 
Het lichaam is te zwaar t.o.v. de relatief kleine  en smalle vleugels.

De roodkeelduiker in winterkleed met de vislijn verward zittend aan het begin van de snavelbasis.

Een complete dot visdraad zit verward bij de keelopening aan het begin van de snavel van de roodkeelduiker

De vogel had veel last van de vislijn en had de snavel permanent open. Wat te doen? De dierenambulance bellen zou niet zo veel zin hebben want vrijwel zeker zou de duiker bij benadering onder duiken en zodoende kunnen ontsnappen. Daarom werd besloten om de vogel goed  in de gaten te houden en een vangpoging te doen als deze wat verder verzwakt is. Maar in de loop der middag werd toch besloten om een vangactie op touw te zetten. Met een bootje en schepnet. Het lukte uiteindelijk pas de volgende ochtend om de roodkeelduiker te vangen. De vogel had een vishaak in zijn slokdarm en is door de dierenambulance afgevoerd om geopereerd te worden en weer op krachten te komen.


Met boot en schepnet achter de roodkeelduiker aan.
Foto: Daniel Bender

 

Herfstkleuren

Het roodbruin van de bladeren van de waterscheerling (cicuta virosa) verraadt dat het najaar er aan komt.

Waterscheerling groeit in slootkanten, met de wortels in het slootwater en kan meer dan een meter hoog worden. Het is echt een plant van het veen en het veenweidegebied. Op zand en klei komt de waterscheerling niet voor. Ook als de plant een paar jaar is weggeweest, kan die zo maar weer opduiken. In een aantal agrarische polders en natuurgebieden rondom Reeuwijk wordt het voorkomen van waterscheerling de laatste tijd weer vaker geconstateerd. Berichten in de media de afgelopen zomer over de opmars van giftig waterscheerling zijn lichtelijk overdreven. Er is niet bijzonders aan de hand. Deze plant komt al heel lang voor in Nederland. Bovendien zijn geen gevallen bekend van vergiftiging en sterfte van vee.

 

Brilduikers op de Surfplas in Reeuwijk

Brilduiker (woerd) op de plas Broekvelden.

Brilduikers komen maar weinig voor in het Groene Hart op en rond de Reeuwijkse Plassen. Alleen op de plas Broekvelden overwintert een klein aantal. Het lijkt er wel op dat de aantallen overwinterende exemplaren de laatste jaren aan het afnemen zijn. Dit najaar heb ik tot op heden nog maar maximaal veertien exemplaren geteld, terwijl dat een paar jaar geleden nog zo rond de 35-40 stuks lag. Het zou kunnen zijn dat de eenden door het zachte weer in Noord-Europa wat vertraagd naar zuidelijke streken trekken. 


Windkracht zeven op plas Broekvelden. De brilduikers hebben er weinig last van.


Een zwarte kraai heeft een prooi (dode vis) afgepakt van een stormmeeuw en die is het er niet mee eens.

 

Jonge houtduif

Eind oktober kwam ik een jonge houtduif  tegen die nog op nest zat.

Engelenraam

Boerderij bij Linschoten met een zgn. Engelenraam.

Een typisch en streekeigen bouwelement in boerderijen is het zogenaamde engelenraam. Rondom de Linschoterwaard komt u een tiental van deze bijzondere bovenramen tegen in diverse uitvoeringen. De boerderijen zijn vaak tijdgebonden en vertellen iets over de historie van het gebouw. Boerderijbouw werd in het algemeen juist bepaald door functionaliteit en veel minder door esthetische overwegingen en elementen. Van oudsher hebben verschillende religieuze, mystieke en traditionele ornamenten de eeuwen overleefd, bijvoorbeeld in geveltekens. Het engelenraam heeft behalve de naam, geen relatie met religie. De term lijkt eerder afgeleid van de verschijningsvorm met twee zijramen, gelijkend op vleugels van een engel.

 

Landhek
  
Landschap langs de Lange Linschoten met op de voorgrond een ouderwets boerenlandhek

Het landschap aan weerszijden langs het riviertje de Lange Linschoten tussen Oudewater en Woerden kenmerkt zich door bestaande boerderijen in vroegere eeuwen gebouwd op de oeverwal van het riviertje. Een aantal is nog in functie. Deze foto is gemaakt in de buurt van  een boerderij noordelijk gelegen van de Lange Linschoten welke nog in agrarisch gebruik is. Knotwilgen, fruitbomen, een prachtige erfbeplanting, grazende koeien, een boerenlandhek en op de achtergrond dreigend weer in de vorm van een pittige Maartse bui. Het kan bijna niet mooier, tenminste als je een paraplu bij je hebt. En dat had ik gelukkig want hagelstenen kunnen behoorlijk zeer doen als ze je hoofd geselen.

 

Zinkviooltjes, slanke sleutelbloemen en maarts viooltjes langs de Geul in Limburg
            
Linker foto: Zinkviooltje (Viola lutea subsp. calaminaria) groeiend langs de Geul. Deze plant heeft zich 
aangepast aan een overmaat aan zink,  afkomstig van oude storthopen van vroegere mijnbouwbedrijven.

Rechter foto: Slanke sleutelbloem (Primula elatior).


Foto's gemaakt in het voorjaar tijdens een paar wandeldagen in Zuid-Limburg. 

  
Linker foto: Een zijarm van het riviertje de Geul nabij Valkenburg. Op de achtergrond groeit maretak in een boom. 

Rechter foto: Maarts viooltje (Viola odorata)

 

Edelherten.
      
Een edelhert hinde en groot kalf (voorgrond) kruisten mijn pad tijdens een wandeling 
door het
Oostvaardersplassengebied in de Flevopolder.

 


    
Zo zag het Reeuwijkse Groene Hart er vorig jaar op 18 december 2010 uit.
De verwachtingen zijn dat dit jaar een witte Kerst aan ons voorbij zal gaan.
Jammer dus voor de liefhebbers van een witte Kerst.


De Oudeweg in Reeuwijk op 20 december 2010.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen