15 januari 2013            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (17)

Buizerden
  
Buizerd loerend op een hekwerk naar een mogelijk prooi. Het bijzondere aan deze foto is de loop van het hekwerk. 
Het lijkt er op of het hekwerk zo'n beetje onder de grond gaat verdwijnen maar dat is gezichtsbedrog. Het hek staat 
op een dijk en het hek liep naar de onderkant van de dijk. Vandaar dat effekt.

Al een tijdje zwerft er een hele lichte buizerd rond in de buurt van de Twaalfmorgen in Reeuwijk in en rond het 
polderreservaat polder Stein.Hier zit de roofvogel bij een prooi op een ochtend dat het gevroren had. Het gras is berijpt.

 

Pleisterende (overwinterende) meerkoeten in de Waddinxveense polder Bloemendaal

Meerkoeten in de polder Bloemendaal.

De meerkoeten druk aan het gras eten.

Een deel van de groep meerkoeten in de polder Bloemendaal met op de achtergrond de hefbrug van Waddinxveen.

Meerkoeten zijn algemene vogels in het Groene Hart, zowel als broedvogel als wintergast. Ze zijn niet erg kritisch in het nestelen en bouwen hun nesten dan ook op de gekste plaatsen zowel in het midden van dorpen en steden als in het polderlandschap. In de wintermaanden verzamelen ze zich in grote groepen. Zo'n groep trof ik op 18 november 2012 ook aan in de polder Bloemendaal. Wat wel opmerkelijk is, is dat de groepen t.o.v. de jaren 80 minder groot zijn. In die periode kwam ik bij wintervogeltellingen soms samenscholende aantallen tegen van 1000 tot 2000 exemplaren. Die aantallen werden in die periode veroorzaakt door een sterke groei van het aantal meerkoeten.
Maar die aantallen tel ik de laatste jaren niet meer. Is het een kwestie van afname? Nee dus. Er is een andere oorzaak. Het aantal broedende meerkoeten is niet afgenomen maar wel is de predatie op deze soort sterk toegenomen. Oorzaak, de sterke  toename van prederende vogelsoorten als blauwe reiger, zwarte kraai en soms ook ooievaars. Meerkoeten kunnen wel drie broedsels per jaar groot brengen. De predatie van eieren en kuikens is enorm. Allereerst maken ze hun nest op zeer open plekken die opvallen voor predators. Eieren worden dus massaal gepredeerd. Ook de kuikens vallen massaal ten prooi aan predators is mijn ervaring. Het uiteindelijke aantal kuikens wat groot wordt is maar beperkt. Een sterke aangroei van de meerkoetenpopulatie zoals in de jaren 70 van de vorige eeuw het geval was is nu niet meer aan de orde.

 

Kuifduiker en geoorde fuut in winterkleed
  
Kuifduiker in winterkleed

Geoorde fuut in winterkleed.

Ook deze winter zijn op de surfplas in Reeuwijk weer de kuifduiker en geoorde fuut (in winterkleed) te bewonderen. De twee soorten lijken erg op elkaar maar het zwart aan de kop loopt bij de geoorde fuut door tot onder het oog terwijl het zwart bij de kuifduiker scherper doorloopt van oog naar nek.

 

Voedselzoekende knobbelzwaan
    
Wat vreet een knobbelzwaan die in een sloot aan het voedsel zoeken is? 

Een tijdje bij een knobbelzwaan gaan zitten die regelmatig onder water duikt met zijn kop. Eerst de knobbelzwaan gerust stellen door geen rare bewegingen te maken. Vervolgens gaat de knobbelzwaan bij voldoende vertrouwen in de fotograaf verder met voedsel zoeken. Foto's maken op het moment dat de zwaan met zijn kop weer boven water komt en thuis bekijken wat wat voor waterplantresten de zwaan in de snavel heeft. Op de foto links gaat het om gedoornd hoornblad en op de foto rechts om kranswier spec. Op de snavel staan de letters P.O ten teken dat het hier om een knobbelzwaan gaat die eigendom is van zwanendrifter Piet Oostveen uit Nieuwerbrug.

 

Watermolen Hooge Boezem Haastrecht (1874)
         
Watermolen in de Hooge Boezem bij Haastrecht.
Linker foto: ondergaande zon op 6 januari 2013. Op de achtergrond meeuwen die 
naar de Reeuwijkse Plassen vliegen om er te overnachten.
Rechter foto: de watermolen in een besneeuwd landschap op 15 januari 2013.

 

Smienten
  
Tien smientenvrouwen en achttien smientenwoerden. Er zitten dus nog flink wat vrijgezellen in deze groep die 
een vrouwtje moeten gaan opzoeken.

 

Rooshalsgans, wild exemplaar of een escape?

Al een tijdje bivakkeert er een roodhalsgans bij de plasdras in het Weegje bij Waddinxveen. 

 
Je komt niet elke dag een roodhalsgans tegen. 

De waarneming van zo'n zeldzame ganzensoort laat je vogelaarshart versneld kloppen. Tot het moment dat ik door de verrekijker een ring om de poot van de gans zag. Het ging niet om ring van het vogelringstation Arnhem maar om een ring die door een particulier om de poot is gelegd. Het kon dus niet anders zijn dat het om een vogel gaat ontsnapt uit een particuliere watervogelverzameling.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen