homepage
3 februari 2017            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (54)

Aalscholvers in het Reeuwijkse Plassengebied

Een fors aantal aalscholvers verblijft net als in voorgaande jaren ook deze winterperiode weer in het Reeuwijkse Plassengebied. Een groot deel van de dag zijn ze rustend te vinden in elzenbomen op een eilandje in de plas Ravensberg (telde er ruim 250 op 22 januari 2017) of op plas Broekvelden. Ze gaan overdag een of twee keer gezamenlijk op jacht naar vis op een van de plassen. Het jagen naar vis is een sociaal gebeuren. Een grote groep aalscholvers duikt achter vis aan en via deze jachtwijze weten ze de vis bij elkaar te drijven. Regelmatig komen dan aalscholvers boven water met een vis in de snavel waar de aalscholvers dan vervolgens flink om vechten. Het plassengebied was in Januari  op een paar wakken na dichtgevroren in de vorstperiode (hier en daar werd zelfs geschaatst). De aalscholvers moesten dus elders op zoek gingen naar open water. Vooral bij wakken her en der in het poldergebied trof ik een of meerdere aalscholvers aan, maar wellicht zijn een aantal ook naar het open water van grote rivieren vertrokken.

Ik neem aan dat aalscholvers in het verleden wel gebroed zullen hebben in het Reeuwijkse Plassengebied of in ieder geval broedpogingen hebben gedaan. De vroegere (en huidige) (brood)vissers en jachthouders  in het Reeuwijkse hadden en hebben vanouds al een grote hekel aan aalscholvers. Zij zien deze watervogels als concurrenten die hun vis (met name paling) wegvangen. In het voorjaar van 1990 hebben aalscholvers twee nesten gebouwd in  elzenbomen in de polder Sluipwijk in Reeuwijk; deze polder is nu reservaat van Staatsbosbeheer. Helaas was er geen broedsucces want de nesten zijn al snel na de bouw vernield. In de jaren rond 2011 vestigde zich een kleine kolonie van ca. 10 nesten in de Reeuwijkse Hout in bomen langs een veenput. Deze vestiging van de kolonie was echter niet gewenst (watervervuiling door het vele poepen) en de bomen waar de aalscholvers in gingen nestelen zijn (wel buiten het broedseizoen) door de toenmalige Groenservice Zuid-Holland omgezaagd. Ook aan de bouw van een nest in een dode boom bij de Put van Kruijt  in 2013 kwam snel een einde door verstoring. Op dit moment is het broedseizoen voor aalscholvers in Nederland al weer op gang gekomen. Ze zijn er net als blauwe reigers vroeg bij.


Deel van een grote groep aalscholvers bestaande uit zo'n 120 exemplaren sociaal vissend op plas Broekvelden in Reeuwijk.


Een lange rij rustende aalscholvers op de surfplas in Reeuwijk. 

 
 Adult aalscholver nog in winterkleed. Foto: 28 januari 2017.
 Adult aalscholver in zomerkleed. Foto: 28 januari 2017.
Aalscholverkolonie in het recreatiegebied De Reeuwijkse Hout in het voorjaar van 2011.

 

(Reeuwijkse) slobeenden trekken niet zuidwaarts tijdens de vorstperiode.


Een groepje slobeenden op het ijs aan de rand van een wak in de plas 
Klein Vogelenzang in Reeuwijk. Foto: 28 januari 2017.

Normaal gesproken trekken slobeenden als het gaat winteren mee met de vorstgrens zuidwaarts. Daarom was het opmerkelijk dat een flink aantal slobbers er voor koos om op en nabij de surfplas te blijven hangen vanwege het open water. Ze voelden misschien wel aan dat de winterperiode niet lang zou duren. De slobeenden van deze foto verbleven op de plas Klein Vogelenzang in Reeuwijk. Ze zaten aan de rand van een open gebleven wak. Ik telde er in totaal zo'n 180 stuks. Zo af en toe vloog een aantal heen en weer naar de surfplas. Groepen voedselzoekende slobeenden draaiden rondjes in het wak met geopende snavels in het water om kleine voedseldeeltjes uit het water te zeven. Dat deden ze wel op de plas Klein Vogelenzang, maar op de surfplas nam ik dit niet waar. 

 

Winterse periode weer afgelopen, weinig slachtoffers onder vogels.

De vorstperiode van half tot eind januari ligt al weer achter ons. De 1e winterakonieten en sneeuwklokjes staan nu al weer bijna in de bloei in mijn tuin en de 1e heggenmus heb ik al weer horen zingen. Geconcludeerd kan worden dat er onder de vogels maar weinig slachtoffers zijn gevallen door de vorst. Ik heb slechts een enkele dode blauwe reiger gezien en nam ook een verzwakte ijsvogel waar die het w.s. niet heeft gered. 
Maar verder geen dode vogels aangetroffen behalve een paar dode krakeenden langs de surfplas in Reeuwijk. Of het hier om vogels gaat die zijn dood gegaan door de vogelgriep weet ik niet. De Gemeente Reeuwijk-Bodegraven is gestopt met het rapen van dode watervogels omdat men er vanuit ging dat er geen vogelgriep meer zou zijn. Maar wellicht hebben ook de hoge kosten van het verzamelen van dode vogels door een bedrijf daar in meegespeeld.


Niet alle witgatjes trekken in de wintermaanden weg uit Nederland.
Een klein aantal trotseert de kou
zoals dit exemplaar.


Links een bokje en rechts een watersnip.
Gelukkig hebben bokjes en watersnippen amper last gehad van de afgelopen winterse vriesperiode.
In januari 2013 was dat wel anders. Toen zijn flinke aantallen omgekomen van de honger.

 

Nationale tuinvogeltelling 29 januari 2017

Vorig jaar kon ik tijdens de tuinvogeltelling flink wat vogels scoren. Dit jaar was het slecht. Vrijwel geen vogels in de tuin. Een 2-tal Turkse tortels, slechts een ringmus en een 3-tal vinken kon ik inbrengen voor de tuinvogeltelling.
Zelfs de koolmees, pimpelmees en huismus lieten zich niet zien. Er waren overigens wel berichten dat veel minder mezen deze winter vanwege een slecht broedseizoen de voerplekken in tuinen zouden bezoeken.

Wel heb ik, (overigens niet tijdens de tuintelling) een nieuwe bezoeker mogen begroeten in mijn tuin n.l. de halsbandparkiet. Deze parkietensoort (exoot) heeft Gouda inmiddels ook al geruime tijd gevonden als voedsel- en broedplaats. Een parkje met hoog opgaande wat oudere wilgen langs de Voorwillense Weg is de broedplaats waar ik hun geschreeuw vrijwel iedere keer hoor als ik er langsfiets. Maar ze bezoeken ook voerplekken. Op een paar voerplekken bij mensen bij mij in de buurt  lieten ze zich eerst zien, maar inmiddels zijn ze ook bij mij in de tuin geweest. Nog niet dagelijks maar ze hebben inmiddels door dat er wat te halen valt.


Een zanglijster (maar ook merels) kwamen op gestrooid fruit af. Het was tijdens een korte vriesperiode 
maar niet tijdens de tuinvogeltelling. Foto: 5 december 2016.Halsbandparkiet. Exotensoort in Nederland. Doet het heel goed. Er broeden inmiddels een paar 
duizend paar in Nederland. Verlekkerd kijkend naar de zaden van een esdoorn. Ze zijn er dol op, maar bezoeken 
ook regelmatig voederplekken.

 

Dieren in de sneeuw op de Hoge Veluwe


Mouflon in een besneeuwd boslandschap op de Hoge Veluwe. Er leven op de Veluwe een kleine 200 mouflons. 
Zien doe je ze bijna niet want het zijn uiterst schuwe dieren. Groot was de verrassing ineens een klein groepje 
te zien verschijnen. Gefotografeerd vanuit een observatiehutje.


Kuifmezen zijn echte bewoners van naaldbossen. Ze ontbreken in het Groene Hart maar komen wel 
voor in duinbossen en naaldbossen in oostelijk Nederland. Gefotografeerd vanuit een observatiehutje.


Een rosse woelmuis kwam regelmatig een paar zaadjes halen. Bleef echter wel op zijn hoede en knabbelde
het voer weg op een half verscholen plekje.
Gefotografeerd vanuit een observatiehutje.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen