14 maart 2013            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (21)

Nestelende halsbandparkieten in Reeuwijk
    
Al een paar jaar huist er een klein aantal halsbandparkieten in/nabij de Reeuwijkse Hout. Foto: 15 februari 2013.

Kwam vandaag (15 februari 2013) nabij Reeuwijk een paartje halsbandparkieten tegen dat al aan het zoeken was naar een nestplek. Het was de eerste behaaglijke dag na een korte vorstperiode. Een oud spechtennest was door de halsbandparkieten als broedplaats gekozen. Een exemplaar hield de wacht en hield middels het maken van geluidjes contact met het exemplaar dat in het nest verbleef.


Dit is een man halsbandparkiet. Het verschil tussen man en vrouw is moeilijk te zien. De man heeft een zeer lange smalle staart,
en een wat duidelijkere afscheiding in de nek dan de vrouwtjes.


Het paartje halsbandparkiet gaat vrijwel zeker nestelen in een (gekraakt) grote bonte spechtennest.
Het paar huist inmiddels ongeveer al een maand op de plek van het nest en vertoont duidelijk territoriumgedrag.
Foto: 7 maart 2013.

 

Nog steeds veel kolganzen in Reeuwijkse polders

Kolganzen in de vlucht. Foto: 7 maart 2013.

Groepje kolganzen in de polder Oukoop Noord. Foto: 7 maart 2013.


Groepje kolganzen in de polder Oukoop. Foto: 8 maart 2013.

De laatste jaren worden de polders rondom de Reeuwijkse Plassen in de winterperiode door steeds grotere aantallen kolganzen bezocht. Net als de brandganzen wisselen de kolganzen regelmatig van polder. Ze pendelen
heen en weer tussen de polders hier onder genoemd. Een belangrijke factor waarom ze zo regelmatig heen en weer pendelen wordt veroorzaakt door verstoring. Door mensen waaronder boeren, recreanten, muskusrattenbestrijders, en al eerder gemeld, de laatste tijd ook door een regelmatig overvliegende chinook helikopter.

Kolganzen zag je tot in de negentiger jaren vrijwel nooit in polders rondom de Reeuwijkse Plassen. Alleen als er in Noord-Nederland of Zeeland veel sneeuw lag weken kolganzen uit en bezochten Reeuwijkse polders. Inmiddels is het Reeuwijkse gebied een vast pleistergebied geworden in najaar en wintermaanden. Er zijn zelfs al momenten geweest dat er >10.000 kolganzen aanwezig waren. Onderstaand een tabel met telgegevens van afgelopen winterperiode om een indruk te krijgen.

Kolganzen in  Reeuwijkse polders
telling: Hans van Gasteren*
Freek Mayenburg+ 
 *  +  *
Polder 15-dec-13 8-mrt-13 16-mrt-13
Reeuwijk zuidelijk A-12

5220

550

230
Sluipwijk 400 35 20
Oukoop 420 1100 85
Oukoop Noord 400 20 0
Langeweide nrd+zd 445 900 1470
Lang Roggebroek 0 1450 550
Stein Noord 900 625 1250
Stein Zuid 0 260 160
 Westelijk Ravensberg n.g. 0 n.g.
Totaal 7785 4940 3765

 

Nestelende kokmeeuwen en visdieven op plas Broekvelden in de problemen
 
Scholeksters en de eerste kokmeeuwen op eilandje in plas Broekvelden.  Foto: 7 maart 2013.

Vorig jaar broedden er op de eilandjes (althans wat er toen nog van over was) op plas Broekvelden nog 371 paar kokmeeuwen en 12 paren visdiefjes. Voor het hele Reeuwijkse Plassengebied waren dat 1231 broedparen kokmeeuw en 55 paar visdieven (Telling:Hans van Gasteren).
De eilandjes aan de zuidkant van de surfplas zijn inmiddels weer een stuk kleiner geworden door wegspoeling. Op dit moment worden de eilandjes gebruikt door scholeksters. Ze rusten er tot het moment dat de paren de omringende polders intrekken om te gaan broeden. De eerste kokmeeuwen zijn al weer aanwezig voorbereidend op het komende broedseizoen. Ben benieuwd hoeveel paren er dit jaar zullen gaan broeden want de oppervlakte die geschikt is om te nestelen is flink verkleind. Ik verwacht dan ook dat flink wat kokmeeuwen hun heil moeten gaan zoeken in andere delen van het Reeuwijkse Plassengebied.


Scholeksters op het restant van een eilandje in plas Broekvelden. Foto: 6 maart 2013.


8 maart 2013. De eerste kokmeeuwen hebben zich al weer gevestigd op de broedplaats op de surfplas. 
Maar de oppervlakte aan geschikte broedplaats is drastisch afgenomen door het steeds verder
wegspoelen van de eilandjes.Op 26 april 2008 was dit eilandje er nog, maar is inmiddels volledig weggespoeld. 
Met broedende kokmeeuwen en op de voorgrond ook nog een fuut op het nest.


Foto gemaakt op 9 april 2010. Nestelende kokmeeuwen. Ook dit eilandje is inmiddels in de golven verdwenen.

 

12 maart 2013.  IJzige kou en harde wind
   
Grassprieten omgeven door een laag ijs ontstaan door spatwater.
 
Links grassprieten omgeven door een laag ijs. Rechts: het laagje ijs rondom grassprieten is bolvormig aangegroeid door spatwater.


Grasveldje wat is overspoeld door spatwater vanuit de surfplas.

  • Windkracht 5-6 uit het noord-oosten en een temperatuur van 2-3 graden onder nul. Een gevoelstemperatuur van -10 graden was het. Een rondje surfplas was niet echt een pretje maar leverde wel een paar mooie plaatjes op. Het opspattende water vormde een laag ijs rondom de al opgegroeide grassprieten van een paar dagen geleden toen het nog 15 graden boven nul was.

 

Krooneenden weer terug op plas Broekvelden
   
Een week geleden zag ik de eerste exemplaren weer op plas Broekvelden. In de wintermaanden ontbreken ze. 
Ze komen in het vroege voorjaar terug naar het Reeuwijkse Plassengbied. Vandaag 12 maart 2013 telde ik op de 
surfplas11 stuks, op een exemplaar na allemaal woerden.


11 stuks krooneenden waarvan een vrouw. Wat sloofden de woerden zich af en toe uit om indruk te maken
op die ene vrouw. Foto: 12 maart 2013.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen