12 maart 2012            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (9)

Vroeg bloeiende wrangwortel krijgt een tik(je) door de strenge vorst.

Groeiplaats wrangwortel langs de Steinse Dijk Haastrecht op 22 februari 2012. Een aantal bloeistengels
lijkt afgevroren te zijn.

Groeiplaats wrangwortel langs de Steinse Dijk Haastrecht op 9 maart 2012. Verschillende stengels staan 
al weer in de bloei.
Langs de Steinse Dijk tussen Gouda en Hekendorp komen een paar groeiplaatsen voor van de wilde wrangwortel (helleboris viridis), familie van de kerstroos. Het leek er op dat deze plant dit voorjaar extreem vroeg tot bloei zou komen vanwege de zachte winter. Maar door de strenge vorstperiode begin februari kwam er een abrupt einde aan die vroege bloei. Bovenstaande foto laat dat goed zien. Een aantal bloeistengels is bevroren en ook de vingervormige bladen zijn bevroren. Deze plant staat op een plek die veel wind vangt. Maar de plant heeft het vermogen zich weer snel te herstellen. Op 22 februari 2012, ruim een week na de vorstperiode, vertoonden zich op de plant van bovenstaande foto al weer verschillende verse bloemknoppen. Weer een paar weken stonden meerdere stengels weer prachtig in de bloei.

Een andere groeiplaats langs de Steinse Dijk bij Haastrecht gefotografeerd op 22 februari 2012. 
Deze heeft minder te lijden gehad van de vorst omdat de groeiplaats beschut ligt. Een flink aantal bloemen 
staat al in de bloei.

.

De groeiplaats wat meer gedetailleerd in beeld gebracht.

Wilt U meer lezen over de groeiplaatsen van deze voormalige veeartsenijplant 
in de polder Stein bij Haastrecht: 
klik hier

 

RuziŽnde grauwe ganzen met het voorjaar in de kop.

Een paartje grauwe ganzen in dreighouding verdedigen hun (toekomstig) broedgebied tegen een andere grauwe ganzenpaar.
Ze hebben wellicht al een nest met eieren. Ik heb deze week al verschillende broedende grauwe ganzen op het nest zien zitten. 
Foto's: 8 maart 2012.
    

 

 Een paartje krakeenden. Het vrouwtje lijkt erg veel op een wilde eend maar is wat kleiner en een belangrijk ander kenmerk 
is de specifieke witte vlek aan weerszijden van de vleugels. Bij dit vrouwtje goed zichtbaar maar soms is dat amper het geval.

 
Foto links: Klein hoefblad s'morgens vroeg.  Foto rechts: klein hoefblad later op de dag in de zon.

Klein hoefblad, speenkruid en groot hoefblad staan op dit moment zo hier en daar al flink in de bloei.

   
Groot hoefblad.

 

RuziŽnde fazanten met het voorjaar in de kop.

Twee fazantenhanen ruziŽn met elkaar over wie er met een fazantenhen mag paren die in de buurt zat. Ze gaan zo in de strijd op 
dat ze geen oog hebben voor passerende auto's.

 

Halsbandparkieten worden vaste bewoners Reeuwijkse Hout.
    
Bij vrijwel ieder bezoek aan de Reeuwijkse Hout hoor ik wel een of meerdere halsbandparkieten roepen. Meestal op wat grotere afstand. 
Dit exemplaar zat in een es te rusten en stoorde zich totaal niet aan mijn aanwezigheid. Foto: 8 maart 2012.

 

RuziŽnde waterkippen(hoentjes) met het voorjaar in de kop.

Een 3-tal waterhoentjes ruzieden met elkaar. Het ging vermoedelijk om een paartje wat werd lastiggevallen door een
overijverig ongepaard mannetje. Het ging er heftig aan toe zoals onderstaande foto's laten zien.Op de rug liggend, bijna een relaxte manier van vechten. Maar vergis U niet. De nagels aan de poten zijn vlijmscherp 
zoals op onderstaande foto is te zien.De verliezer blies uiteindelijk de aftocht.


 

Grote canadaganzen in een nieuw stukje reservaat

Een paartje grote canadaganzen in het polderdeel Hoonaard (polder Keulevaart Haastrecht) in een nieuw stukje reservaat van Staatsbosbeheer. Op de achtergrond de recent gerestaureerde watermolen langs de Vlist bij de Hooge Boezem bij Haastrecht. 
Het grasland is aan de gelige kant veroorzaakt door de periode van matige/strenge vorst begin Februari 2012. 
Foto gemaakt: 22 februari 2012.

Overzicht van het nieuw aangelegde reservaat in de polder Hoonaard.
Verschillende plasdras putjes zijn gegraven en de waterstand wordt wat
hoger gehouden dan in het aangrenzende agrarische graslandgebied. De
bruingekleurde vegetatie op de foto is pitrus. Foto: 9 maart 2012.

Nog een putje wat nieuw gegraven is. Binnen dit reservaat is een fietspad aangelegd beginnend bij de polsstokvereniging
langs de Oost-Vlisterdijk en uitkomend bij het Hoenkoopse Buurtweg zuidelijk van Hekendorp.

Het fietspad.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen