homepage
10 maart
2015            Fotonieuws uit het Groene Hart rond Reeuwijk (41)

Begin maart 2015. Grutto's stromen massaal binnen in Nederland (en het Groene Hart).


Grutto's op de verzamelplaats in het reservaat de Benschopper Boezem  in de polder Groot Keulevaart 
oostelijk van Haastrecht op 9 maart 2015. Ik telde er 140 stuks net na het middaguur die vrijwel allemaal zaten 
te rusten met de kop tussen de veren. Op de achtergrond de kerktoren van de R.K. Kloosterkerk van Hekendorp.


Vlak bij de verzamelplaats in het reservaat de Benschopper Boezem  in de polder Groot Keulevaart 
oostelijk van Haastrecht op 9 maart 2015.  In de polder Honaard bij een recent gegraven plasdras. Hier verbleven 
net na het middaguur een 120 stuks grutto's langs de oever van een plas. Ze waren nogal 
onrustig en vlogen regelmatig op om een aantal rondjes te draaien en vervolgens weer neer te strijken. Na een aantal rondjes te hebben gevlogen landen de grutto's weer en zaten al weer snel met de kop 
tussen de veren om weer verder te slapen.

De zeer recentelijk uit de winterkwartieren (Afrika-Spanje) terugkerende grutto's waren ondanks het zachte voorjaar toch wat later dan voorgaande jaren. De instroom van grote aantallen grutto's kwam pas zo rond 3 maart 2015 echt op gang. Inmiddels zijn de verschillende gruttoverzamelplaatsen in West-Nederland al goed bezet met een uitzondering voor het Weegje bij Waddinxveen waar de aantallen een stuk lager zijn dan voorheen. De soms duizenden grutto's van weleer die aanwezig waren zijn nu verschrompeld tot maximaal enkele honderden. In eerste instantie dacht ik dat het veranderde beheer van het gebied de oorzaak kon zijn maar toch, ik denk dat er ook wat anders speelt. Ter plekke is er veel veranderd. De aanleg van het Gouwepark en de steeds verder oprukkende urbanisatie van de directe omgeving heeft naar mijn idee een negatief effect. Steeds meer grutto's lijken het Weegje te gaan mijden. Niet allemaal, maar de overnachtende aantallen zijn wel fors aan het dalen. Ik heb sterk de indruk dat een aantal grutto's (grutto's die eerder in het Weegje zaten) er voor gekozen heeft om de Voorofsche polder bij Boskoop te verkiezen  als nieuwe verzamelplaats.

Tegelijkertijd zijn de laatste jaren in de buurt verschillende gebieden ontstaan met geschikte gruttoverzamelplaatsen waar de grutto's misschien wel als vervanging voor gekozen hebben omdat er rust heerst , de waterstand (plasdras) goed is en de situatie ter plekke uitermate gunstig om er te rusten en de nacht door te brengen. 

Voorbeelden daarvan zijn de Voorofsche polder bij Boskoop en de Hooge Boezem bij Haastrecht. Ook in het natuurgebied Willescop bij Oudewater verblijven een paar honderd grutto's. Weliswaar lijken de aantallen op de diverse verzamelplaatsen afnemend te zijn als je de getallen over een reeks van jaren vergelijkt, maar dit kan ook niet anders want de landelijke broedpopulatie van de grutto is sterk afnemend volgens recent gepubliceerde cijfers van het SOVON.


Het Weegje op 14 december 2013. Niet gemaaid in de zomerperiode. Aanvankelijk dacht ik dat de oorzaak
van de afname van grutto-aantallen in het voorjaar van 2014 veroorzaakt werd door een verruiging van het gebied.

Het Weegje op 5 maart 2015.
Het gebied ligt er goed bij. Gemaaid in de zomer. Prima geschikt
als gruttoverzamelplaats. Toch tot op heden veel lagere aantallen grutto's aanwezig dan in voorgaande jaren.

 

Rammeltijd hazen.
         
Deze mannelijke haas (ram) haalt wel hele capriolen uit bij zijn poging om de vrouwelijke haas (voedster) te dekken. 
Foto: 22 februari 2015. Afstand ca. 50 meter. Telelens Canon-300mm.

Meer lezen over de rammeltijd van hazen in het voorjaar: klik hier

 

Nieuw recreatiegebied in aanleg, het LIMESPARK bij Bodegraven 
        
Overzichtsfoto van het nieuwe recreatiegebied Het Limespark bij Bodegraven. 
Hier te zien de brede wetering die de oostkant vormt van het gebied in de polder Noordzijderpolder.. 


Een bord die informatie geeft waarom de naam Limespark is gekozen.


Een wandelbruggetjes met daaraan begrensd een moerasgebiedje waar men recent riet heeft ingeplant 
met de bedoeling om er een rietmoeras te realisen

Aan de oostkant van het bedrijvenpark Broekvelden in Bodegraven is men gestart met de aanleg van een recreatiepark, het Limespark. De reden voor deze naam is de directe binding die het centrum van Bodegraven en het buitengebied van Bodegraven hebben met de Limes van het Romeinse Rijk dat zich zo nabij en in Bodegraven bevond. De noordelijke grens van het ooit zo belangrijke Romeinse rijk bevond zich op enkele tientallen meters van het toekomstige park langs de Oude Rijn. Eind 2015 moet de inrichting zijn gerealiseerd.

Ik heb eens nauwkeurig gekeken hoe het gebied er op dit moment vogelkundig voor staat. Helaas, nog weinig te beleven op dat gebied. Het zit in de pionierfase. Er liggen zelfs nog een paar percelen in waar wellicht (ook nog dit voorjaar) snijmais wordt gekweekt. Hier buitelden al een paar kieviten over het bouwland ten bewijze dat er gebroed gaat worden. Het gebied biedt wel (tijdelijk) kans voor pioniervogels als kleine plevier en kluut, maar die trof ik op dit moment nog niet aan. Het kan bijna niet anders dat deze vogelsoorten zich hier (tijdelijk) zullen gaan vestigen.

Wel moet worden geconstateerd  dat het poldergebied van de Noordzijderpolder waar in voorgaande jaren  nog vele tientallen paren weidevogels broedden de weidevogelstand behoorlijk wordt bedreigd door de aanleg van het recreatiegebied en verder de (intensieve) landbouw in de polder. Dit sluipende proces van afname is echter niet uniek. Ook in tal van ander poldergebieden zijn negatieve ontwikkelingen die de afname van de weidvogelstand doen versnellen.

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen