12 november 2011  Damhertenbronst, tamme vos en waterspreeuwen 
in de Amsterdamse Waterleidingduinen

 


Infiltratiekanaal in de Amsterdamse Waterleidingduinen in Noord-Holland bij Vogelenzang.
Foto's: 28 oktober 2011

Het duingebied loopt van Noordwijkerhout tot aan Zandvoort. In het noorden van de Amsterdamse Waterleidingduinen ligt een uitgestrekt complex van infiltratiekanalen. Oostelijk van dit infiltratiegebied zijn grote oppervlakten grond bebost. In het zuiden is het duinreliŽf minder door vergravingen veranderd. Het centrale gebied bestaat uit landschap dat tijdens de duinverstuivingen tussen 14e en 16e eeuw is ontstaan. 

Het duingebied is ingericht voor de winning van drinkwater voor de stad Amsterdam; er stroomt jaarlijks vijftig miljoen kubieke water drinkwater door dit 3400 hektare grote duingebied. Er wordt sinds 1853 water gewonnen, waarmee het het oudste waterwingebied van Nederland is. Het wordt geŽxploiteerd door Waternet.

Het duingebied is een beschermd Natuurmonument en bij de Europese Commissie aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Daarmee geniet het bescherming volgens de Europese regelgeving. Rust, ruimte en natuur zijn de voornaamste kernwaarden van dit gebied. Om dit te waarborgen is alleen wandelen toegestaan. Bovendien mag overal buiten de paden worden gewandeld. De Amsterdamse Waterleidingduinen is het grootste aaneengesloten wandelgebied van Nederland.

 

Damhertenbronst

De Amsterdamse Waterleidingduinen bezit de grootste damhertenpopulatie van Nederland per hectare. Er wordt geschat dat er ongeveer 1000 damherten rondlopen (2009), dus circa 0,3 per hectare. Sinds een aantal jaren wordt er niet meer gejaagd op de damherten en zijn de aantallen flink toegenomen. De grote aantallen damherten zijn een flinke publiekstrekker. Er is ook kritiek op dit beleid, damherten komen soms op de wegen rond de Waterleidingduinen terecht wat voor onveilige verkeerssituatie kan zorgen.

De bronst is weliswaar minder spectaculair dan die van edelherten maar bijna overal te zien omdat er zoveel damherten aanwezig zijn. De foto's zijn gemaakt in het gebied bij de ingang van de Oase bij Vogelenzang.


Damhertbok met twee hinden laat zijn bronstgeluid horen. Foto's : 28 oktober 2011.


Damhertbok met hinde laat zijn specifieke bronstgeluid horen.


Dit mannelijke damhert (donkere fase) staande op een duintop liet af en toe
zijn burlend geluid horen.

 
Damhert (hinde) liggend tussen de vegetatie.

Vrouwelijk damhert met kalf wat nog regelmatig dronk  bij moeder.

 

Tamme vos

Even ritselen met een plastic zakje en daar staat de veelbesproken (rugzak)vos uit de 
Amsterdamse Waterleidingduinen voor onze neus. Vossen zijn uitgesproken opportunisten. Deze vos had 
door dat er van de mens weinig kwaad te duchten was. Sterker nog, De mens had wel een hapje over voor de vos. 
Met als gevolg dat deze vos nu regelmatig naar de mens toekomt en voorzichtig bedelt om eten. 

Zelfs een hapje uit de hand wordt niet geschuwd.

   
Vossenstront kom je overal tegen. De pitten in de poep verraden dat de vos ook vruchten niet versmaad. Naar ik aanneem 
gaat het hier om pitten van de zoete kers. De foto rechts laat een matje zien van pitten. Een auto is over de poep gereden die daardoor is geplet.

 

Begrazing met koeien
         
Hereford koeien begrazen als levende maaimachine's het duingebied van de de Amsterdamse Waterleidingduinen.

 

Zeldzame klapekster
    
Klapeksters zijn zeldzaam in Nederland. Broeden doen ze er nauwelijks meer. In de winterperiode verblijft een klein aantal 
in Nederland, de meeste in natuurgebieden. Voor heel Nederland gaat het om maximaal 200 vogels. Dus deze  waarneming 
was een buitenkansje.

 

Paddenstoelen
    
Op bovenstaande en hieronder staande foto's staan een paar soorten paddenstoelen. Ik heb geen idee waar 
het om  gaat. Als U het weet stuur mij een e-mail door te klikken op het icoontje.


  
Nog een paar foto's van voor mij onbekende paddenstoelen. Op de foto rechts heeft een opkomende paddenstoel de 
boven zich groeiende plaatjeszwam door de midden gekliefd.

   
Gewone parasolzwam.

 

Grote zaagbekken 

In de wintermaanden verblijven tientallen grote zaagbekken in de infiltratiekanalen en spaarbekkens.

 

Bijzondere waarneming: waterspreeuwen

Veel vogelaars kwamen vorig najaar naar de Amsterdamse Waterleidingduinen om een glimp op te vangen 
van de twee aanwezige waterspreeuwen. Foto's: 16 november 2010.

Regelmatig pikte de waterspreeuw kleine insecten uit het snelstromende water. Ook dook de vogel regelmatig onder 
water op zoek naar voedsel.

Close up waterspreeuw. Het betreft hier de noordelijk vorm van de waterspreeuw.

Meer lezen over een eerder bezoek aan de de Amsterdamse Waterleidingduinen    klik hier

homepage

nieuwste vertellingen fotoboek landschappen zoeken foto's zoeken op trefwoorden auteur
natuur & landschap Reeuwijkse Plassen weidevogels cultuurhistorie jeugdverhalen